Ekonometria - Zadania 1.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 504
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Ekonometria -  Zadania 1. - strona 1  Ekonometria -  Zadania 1. - strona 2  Ekonometria -  Zadania 1. - strona 3

Fragment notatki:

ZADANIA:
Oszacowano KMNK parametry modelu liniowego. Obie zmienne wyrażone były z zł. Oto uzyskane wyniki:
X
Y
Y2
Ymod
e
(et-et-1)2
e2
0
8,5
72,25
8,5
0
-
0
1
11
121
10,2
0,8
0,64
0,64
2
12
144
11,9
0,1
0,49
0,01
3
13
169
13,6
-0,6
0,49
0,36
4
16
256
15,3
0,7
1,69
0,49
5
16
256
17
-1
2,89
1
6
17
289
18,7
-1,7
0,49
2,89
7
21
441
20,4
0,6
5,29
0,36
8
23
529
22,1
0,9
0,09
0,81
9
24
576
23,8
0,2
0,49
0,04
0,04
suma
2853,25
12,6
6,6
df
SS
MS
F
Istotność F
Regresja
1
238,425
238,425
289
1,46E-07
Resztkowy
8
6,6
0,825
Razem
9
245,025
Współcz.
Błąd stand.
t Stat
Wart. p
Dolne 95%
Górne 95%
Przecięcie
8,5
0,534
7,269
9,731(?)
Zmienna X
1
1,7
0,1
1,469
1,931(?)
tkryt(0,05;10)=2,23; tkryt(0,05;9)=2,26
tkryt(0,05;8)=2,31; t

(…)

… alternatywnej, że jest mniejszy od 1,95. Przyjmuj poziom ufności 0,95. Pamiętaj o naszkicowaniu obszaru odrzucenia (2 pkt.)
Odrzucamy hipotezę 0 na rzecz hipotezy 1. Współczynnik kierunkowy jest mniejszy od 1,95.
(Z.2.3) Wyznacz i zinterpretuj współczynnik determinacji (2 pkt.)
96,33% części ogólnej zaobserwowanej zmienności Y została wyjaśniona przez model ekonometryczny. (Z.2.4) Nazwij i zinterpretuj zaznaczony fragment raportu (2 pkt.)
Nazwa: Przedział ufności dla wyrazu wolnego o istotności 0,05.
Interpretacja: Przedział od <4,832;8,168> z prawdopodobieństwem 95% obejmuje rzeczywistą wartość parametru β0 (wyrazu wolnego).
(Z.2.5) Wyznacz ocenę odchylenia standardowego składnika losowego i ją zinterpretuj (2 pkt.)
Możliwe wartości zmiennej objaśnianej odchylają się od modelu hipotetycznego średnio…
… zmiennej objaśnianej odchylają się od modelu hipotetycznego średnio o 0,908 złotego co jest liczba bardzo małą a więc wpływ czynników losowych jest mały. (Z.2.6) Ustal prognozę zmiennej Y, wiedząc, że wartość zmiennej X wyniesie ???. Oszacuj średni błąd predykatora (3 pkt.)
Załóżmy że wartość X wyniesie 10.
Gdy zmienna X1 będzie wynosiło 10 przewiduje się, że zmienna Y znajdzie się na średnim poziomie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz