Odchylenie standardowe składnika losowego - strona 11

Estymacja - obszerna definicja

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Marek Tomasz Panek
 • Statystyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1267

, gdzie średnia m oraz odchylenie standardowe są nieznane, - opierając się na małej próbie losowej pobranej...

Przygotowanie do kolokwium

 • Politechnika Warszawska
 • dr Eugenia Ciborowska-Wojdyga
 • Statystyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 868

ufności dla średniej, gdy α) odchylenie standardowe w populacji jest znane, równe 4μF β) odchylenie...

Polityka - egzamin

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Polityka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1246

= −0.517 h5 n5 = 3 WYNIKI Odchyłki losowe do modelu Uzgodnione przewyższenia Odchylenia standardowe...

Zmienne losowe

 • dr inż. Robert Pietrzykowski
 • Ekonometria
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1085

i odchylenie standardowe), jeśli jej funkcja gęstości określona jest wzorem: To, że zmienna losowa X ma rozkład...

Zmienna losowa ciągła

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Grażyna Anastazja Trzpiot
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 553

- to odchylenie standardowe. Kształt rozkładu normalnego jest całkowicie określony przez dwa parametry μ oraz δ...