Odchylenie standardowe składnika losowego - strona 10

Statystyka opisowa- egzamin

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Józef Zając
 • Statystyka opisowa
Pobrań: 490
Wyświetleń: 2758

dla losowej próby 15 mieszkań następujące rezultaty: średnia liczba osób = 3,4 odchylenie standardowe liczby...

Dystrybuanta zmiennej losowej X zadania

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • dr Monika Papież
 • Rachunek prawdopodobieństwa
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1498

losowej skokowej (wartość oczekiwana, mediana. kwantyle, wariancja, odchylenie standardowe), Własności...

Przykładowe kolokwium- opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Jolanta Rytel
 • Statystyka opisowa
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1988

Ma rozkład normalny o średniej 30 sekund i odchyleniu standardowym równym 10 sekund...

Metoda PERT i CPM COST

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. Jan Zawadzki
 • Badania operacyjne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 3703

) Natomiast wariancję i odchylenie standardowe: D2(t) = (tb-ta)/36 METODA CPM COST- liczy się koszt jednostkowy...

Model Sharpa- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Monika Foltyn-Zarychta
 • Modele inwestycyjne
Pobrań: 497
Wyświetleń: 2023

standardowe bety dla próby firm w danym okresie, σOLS – odchylenie składnika losowego dla bety wg równania OLS...