Przykład zarządzania zapasami -opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 441
Wyświetleń: 2898
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przykład zarządzania zapasami -opracowanie - strona 1 Przykład zarządzania zapasami -opracowanie - strona 2 Przykład zarządzania zapasami -opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Przykład zarządzania zapasami
1.Wstęp
Do prawidłowego zarządzania zapasami niezbędna jest znajomość tego, co dzieje się z
popytem w okresie, w którym zapas jest uzupełniany. Okres ten jest nazywany cyklem
uzupełniana zapasu. Z punktu widzenia zarządzania zapasami istotna jest długość trwania
cyklu oraz jego losowa zmienność. Przedmiotem tego opracowania będą przypadki, w
których popyt jest prognozowany za pomocą średniej arytmetycznej. Wtedy standardowy
błąd prognozy jest równy odchyleniu standardowemu popytu.
s =σ
Założono również niezmienność czasu uzupełniania zapasu oraz fakt, że rozkład popytu
jest opisany za pomocą rozkładu normalnego. Zamówienie jest składne, gdy poziom zapasu
osiągnie określony poziom.
2.Cykl uzupełniania zapasu
Cykl uzupełniania zapasu jest to czas między pojawieniem się potrzeby uzupełnienia
zapasu a chwilą udostępnienia go do użycia. Rozkład popytu w cyklu uzupełniania zapasu
opisuje zmiany popytu w okresie uzupełniania zapasu. Jeżeli średni czas uzupełnienia zapasu
jest równy T , średni popyt jest równy x , a odchylenie standardowe wynosi σ to w ogólnym
przypadku parametry rozkładu popytu w cyklu uzupełniania zapasu są równe:
x T = x ⋅T
σT = σ ⋅ T
Czas cyklu uzupełniania zapasu musi być wyrażony w tych samych jednostkach czasu
co popyt i odchylenie standardowe popytu.
3.Poziom obsługi klienta
Poziom obsługi klienta może być definiowany na dwa sposoby:

jako prawdopodobieństwo nie pojawienia się braku zapasu w cyklu
uzupełniania zapasu POK1,

jako poziom ilościowej realizacji zapotrzebowania POK2.
POK1 oraz POK2 wyraża się w procentach.
POK1 jest charakteryzowany za pomocą tzw. współczynnika bezpieczeństwa ω ,
którego wartość jest stabelaryzowana. Dla wymaganego poziomu POK1 można odczytać z
tablic wartość współczynnika bezpieczeństwa.
POK2 jest charakteryzowany przez standaryzowaną liczbę braków I (ω ) . Oczekiwana
liczba braków w zapasie dla jednego cyklu uzupełniania zapasu wynosi:
nb = I (ω ) ⋅ σ T
4.Zapas zabezpieczający
Do wyznaczenie zapasu bezpieczeństwa niezbędne jest wyznaczenie standardowego
błędu prognozy popytu w cyklu uzupełnienia zapasu sT , znajomość wymaganego poziomu
obsługi klienta oraz przyjęty sposób odnawiania zapasu ( w tym opracowaniu będzie
wykorzystywany model oparty na poziomie informacyjnym). Do wyznaczenia sT należy
znać:

prognozę średniej wartości popytu x ,

odchylenie standardowe błędu prognozy s ,

czas cyklu uzupełnienia zapasu T ,

odchylenie standardowe czasu cyklu uzupełnienia zapasu σ T .
W obliczeniach prowadzonych w trakcie zajęć, zgodnie z wcześniejszymi założeniami,
należy przyjąć że:
s =σ
σT = 0
Zatem:
sT = s ⋅ T
Na podstawie informacji o wymaganym POK1 należy z tablic dobrać wartość
współczynnika bezpieczeństwa ω . Podobnie postępuje się przy znanym POK2, gdzie na
początku odczytuje się wartość I (ω ) a następnie ω .Dla odczytanej wartości współczynnika
bezpieczeństwa, zapas zabezpieczający jest równy:
ZB = σ T ⋅ ω = sT ⋅ ω
5.System zamawiania ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz