Zapas zabezpieczający w przypadku rozproszenia zapasu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 735
Wyświetleń: 4088
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zapas zabezpieczający w przypadku rozproszenia zapasu - strona 1 Zapas zabezpieczający w przypadku rozproszenia zapasu - strona 2 Zapas zabezpieczający w przypadku rozproszenia zapasu - strona 3

Fragment notatki:

T-12. Zapas zabezpieczający w przypadku rozproszenia zapasu
Do tej pory rozpatrywaliśmy zapasy zlokalizowane w jednym miejscu. Teraz zajmiemy się zapasem przesuniętym blisko rynku i zlokalizowanym w wielu punktach, z których obsługiwane są lokalne rynki. Jak duży musi być zapas zabezpieczający przy tak rozproszonych zapasach, jaki jest związek pomiędzy rozproszonym a scentralizowanym zapasem zabezpieczającym? Na te i podobne pytania postaramy się znaleźć odpowiedź w tym temacie.
Z tego tematu dowiesz się między innymi:
jakie będą parametry opisujące popyt (wartość średnia i odchylenie standardowe), jeśli powstaje on jako suma lokalnych popytów, także o charakterze losowym,
o czym mówi prawo pierwiastka kwadratowego i jakie są warunki jego stosowania,
jak obliczać zapas zabezpieczający w przypadku skupiania i rozpraszania zapasu.
Odchylenie standardowe popytu w wielu miejscach obsługi
Interesować nas będzie zarówno to, jak musi się zmienić zapas, jeśli podejmiemy decyzję o jego rozproszeniu (przesunięciu wyrobów do sieci dystrybucji), jak i skutki centralizacji zapasu, a więc przesunięcia go z sieci dystrybucji do magazynu centralnego. W rzeczywistości mamy do czynienia z obiema strategiami. Na przykład wzrost kosztu utrzymania zapasu może być inspiracją do jego centralizacji, podczas gdy wzrost kosztów transportu skłania do decentralizacji zapasu.
Reguły rządzące zjawiskami zachodzącymi przy takich przesunięciach przedstawię omawiając centralizację zapasu zabezpieczającego. Co jest przyczyną utrzymywania zapasu zabezpieczającego (popytu i jego zmienności, mierzonej odchyleniem standardowym)? Co dzieje się z popytem, jego wartością średnią i odchyleniem standardowym, jeśli dokonamy „centralizacji” popytu, czyli popyt rejestrowany i obsługiwany przez odrębne punkty zaczniemy obsługiwać centralnie?
Przykład 1.
Załóżmy, że producent branży AGD utrzymuje zapas swoich wyrobów w 4 magazynach regionalnych. Wszystkie obsługują aktualnie rynki o tej samej wielkości i w każdym z nich rejestruje się podobny popyt tygodniowy: o takiej samej średniej i takim samym odchyleniu standardowym:
1 ≈ 2 ≈ 3 ≈ 4 ≈ 100 jednostek; σP1 ≈ σP2 ≈ σP3 ≈ σP4 ≈ 20 jednostek
Ze względu na wysokie koszty takiego rozwiązania podjęto decyzję o przesunięciu zapasu części wyrobów do magazynu centralnego i podjęciu stamtąd obsługi całego rynku. Powstaje zatem pytanie: jakie będą parametry popytu będącego sumą popytów obsługiwanych dotąd przez 4 magazyny? Tablica 1 przedstawia popyt zarejestrowany w ciągu ostatnich 52 tygodni, w 4 magazynach regionalnych. Ostatnia kolumna stanowi sumę tych 4 popytów, a więc popyt, który w danym tygodniu byłby rejestrowany w magazynie centralnym.


(…)

…, wprowadzono wskaźnik będący ilorazem popytu i wartości średniej, co pozwoliło pokazać w tej asmej skali również popyt, który jako suma czterech lokalnych popytów pojawiłby się w magazynie centralnym.
Widać tu wyraźnie mniejszą zmienność popytu scentralizowanego. O ile współczynnik zmienności popytu obserwowanego w czterech magazynach regionalnych jest równy ok. 0,2, to w przypadku popytu stanowiącego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz