Gospodarka zapasami i magazynami

note /search

Analiza popytu- opracowanie

 • Politechnika Śląska
 • Gospodarka zapasami i magazynami
Pobrań: 630
Wyświetleń: 3416

T.3 Analiza popytu na czym polega analiza ABC i jakie wnioski można z niej wyciągnąć, na czym polega analiza XYZ i jakie wnioski można z niej wyciągnąć, jakie są podstawowe przebiegi zmian popytu (trendy i sezonowość), jakie są przyczyny i znaczenie losowych zmian popytu, jakie mogą być przyczy...

Cykl uzupełnienia zapasu- opracowanie

 • Politechnika Śląska
 • Gospodarka zapasami i magazynami
Pobrań: 504
Wyświetleń: 3493

T-6. Cykl uzupełnienia zapasu Dla właściwych decyzji związanych z odnawianiem zapasu nie wystarczy wiedzieć, jak się zachowuje popyt obserwowany w pewnych przedziałach czasu (np. popyt dzienny, tygodniowy). Konieczna jest znajomość tego, co się może zdarzyć z popytem w okresie, który upływa od chwi...

Odnawianie zapasów (2)- opracowanie

 • Politechnika Śląska
 • Gospodarka zapasami i magazynami
Pobrań: 455
Wyświetleń: 3598

T-10. Odnawianie zapasów w systemie opartym na przeglądzie okresowym W tym temacie omówimy drugi klasyczny system odnawiania zapasu - system przeglądu okresowego. Przedstawione zostaną niezbędne dane konieczne do jego stosowania oraz najważniejsze zasady jego realizacji. Z tego rozdziału dowiesz s...

Odnawianie zapasów- opracowanie

 • Politechnika Śląska
 • Gospodarka zapasami i magazynami
Pobrań: 441
Wyświetleń: 3864

T-9 Odnawianie zapasów w systemie opartym na poziomie informacyjnym Temat ten poświęcony jest pierwszemu z dwóch podstawowych systemów odnawiania zapasu. Przedstawione zostaną niezbędne dane, konieczne do jego stosowania oraz najważniejsze zasady jego realizacji. Jednocześnie w temacie tym zostaną ...

Poj_cia podstawowe

 • Politechnika Śląska
 • Gospodarka zapasami i magazynami
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1897

Popyt - oczekiwania klienta, które czasem znamy, a które czasem nas zaskakują Przyjmijmy prosty model relacji pomiędzy klientem (odbiorcą) a dostawcą (rysunek 1). Klient zgłasza odbiorcy swoje potrzeby, a ten stara się je zrealizować zgodnie z ocze­kiwaniami klienta. Zwróćmy uwagę na słowo „stara s...

Profil popytu - rozkłady częstości występowania

 • Politechnika Śląska
 • Gospodarka zapasami i magazynami
Pobrań: 658
Wyświetleń: 4956

T-5. Profil popytu - rozkłady częstości występowania Szereg czasowy popytu - w formie liczbowej czy też graficznej - niesie z pewnością wiele informacji, przede wszystkim o charakterze zmian popytu w czasie. Jednak dla oceny niepewności, a także charakteru zmian losowych popytu, konieczne jest prze...

Prognozowanie popytu- opracowanie

 • Politechnika Śląska
 • Gospodarka zapasami i magazynami
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2625

PROGNOZOWANIE POPYTU na czym polega prognozowanie i jak można klasyfikować prognozy, co to jest szereg czasowy i jakie są jego składowe, jakie są najważniejsze metody prognozowania, jak prognozować przy zastosowaniu różnych modeli średni...

Zapas cykliczny- opracowanie

 • Politechnika Śląska
 • Gospodarka zapasami i magazynami
Pobrań: 1575
Wyświetleń: 8470

T - 8. Zapas cykliczny (niech to nie kosztuje zbyt wiele) W trakcie rozważań będziemy mówili czasem o obliczaniu wielkości zamówień, a czasem o wielkości dostaw - zamiennie. Oznacza to założenie pełnej realizacji zamówień przez dostawców. W tym temacie poznamy między innymi: jakie są ważniejsze k...

Zapas zabezpieczający w przypadku rozproszenia zapasu

 • Politechnika Śląska
 • Gospodarka zapasami i magazynami
Pobrań: 735
Wyświetleń: 4081

T-12. Zapas zabezpieczający w przypadku rozproszenia zapasu Do tej pory rozpatrywaliśmy zapasy zlokalizowane w jednym miejscu. Teraz zajmiemy się zapasem przesuniętym blisko rynku i zlokalizowanym w wielu punktach, z których obsługiwane są lokalne rynki. Jak duży musi być zapas zabezpieczający przy...

Zapas zabezpieczający - klucz do zapewnienia

 • Politechnika Śląska
 • Gospodarka zapasami i magazynami
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2100

7. Zapas zabezpieczający - klucz do zapewnienia wymaganego poziomu obsługi Przedmiot rozważań tego tematu jest kluczowy dla właściwych decyzji w gospodarce zapasami, szczególnie w odniesieniu do zapasu zabezpieczającego. Z poprzednich tematów wiemy już, że zapasy oznaczają koszty. Jeśli ponoszenie...