Odnawianie zapasów (2)- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 455
Wyświetleń: 3605
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odnawianie zapasów (2)- opracowanie - strona 1 Odnawianie zapasów (2)- opracowanie - strona 2 Odnawianie zapasów (2)- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

T-10. Odnawianie zapasów w systemie opartym na przeglądzie okresowym
W tym temacie omówimy drugi klasyczny system odnawiania zapasu - system przeglądu okresowego. Przedstawione zostaną niezbędne dane konieczne do jego stosowania oraz najważniejsze zasady jego realizacji.
Z tego rozdziału dowiesz się między innymi:
jakie są podstawowe zasady realizacji systemu odnawiania zapasu opartego na przeglądzie okresowym,
jakie znaczenie dla realizacji tego systemu ma czas cyklu przeglądu,
od czego zależy drugi główny parametr tego systemu, czyli tzw. poziom maksymalny,
jak wyznaczać optymalny cykl przeglądu zapasu.
1. Główne założenia systemu
Najlepszą drogą do porównania systemu przeglądu okresowego z omówionym w poprzednim temacie systemem opartym na poziomie informacyjnym będzie rozpatrzenie go na przykładzie tego samego produktu - napoju „Orzeźwienie". Robimy to głównie dla celów dydaktycznych, bowiem w praktyce będzie obowiązywał dla danego produktu raczej jeden z systemów.
Zajmiemy się w związku z tym sezonem letnim, w którym popyt dzienny charakteryzuje się wartością średnią P = 56 puszek i odchyleniem standardowym σp = 13,9, rozkład częstości występowania popytu daje się opisać rozkładem normalnym. W poprzednim temacie rozpatrywaliśmy uzupełnianie zapasu napoju w systemie opartym na poziomie informacyjnym, z czasem cyklu uzupełnienia równym T = 3 dni. Pan Marek mógł w tym systemie składać zamówienie dowolnego dnia, a gdyby tylko chciał i mógł, praktycznie w dowolnym momencie.
System ten - jak wiemy - ma szereg zalet, ale w pewnych sytuacjach może być niedogodny, szczególnie dla dostawcy. Wyobraźmy sobie, że producent „Orzeźwienia" ma latem takie powodzenie, że dla uporządkowania swoich dostaw wyznacza poszczególnym odbiorcom terminy składania zamówień oraz terminy odbioru.
Przyjmijmy, że pan Marek składa zamówienia w każdy poniedziałek rano i odbiera zamówiony towar dwa dni później, w środę rano. Jest to, jak widać, zupełnie inna sytuacja niż w przypadku zamawiania w systemie opartym na poziomie informacyjnym. Składając zamówienia, pan Marek musi pamiętać, że następną taką możliwość będzie miał dopiero za tydzień. Jeśli zamówi zbyt mało, to może mu „Orzeźwienia" zabraknąć. Widać z tego, że zapewnienie wymaganego poziomu obsługi będzie zależało -- między innymi - od właściwego określenia wielkości zamówienia.
W powyższym krótkim opisie działania pana Marka określone zostały dwa podstawowe parametry realizacji systemu przeglądu okresowego:
cykl przeglądu, a dokładniej czas jego trwania T0,
zapas maksymalny (ZMAX), służący do wyliczania przy każdym przeglądzie wielkości zamówienia.


(…)

… informacyjnym - upływa od chwili złożenia zamówienia do chwili, w której możemy dysponować dostawą.
Jak zatem przebiega realizacja odnawiania zapasu w systemie przeglądu okresowego?:
w określonych terminach wynikających z przyjętego cyklu przeglądu (na przykład: codziennie o godzinie 19.00, w każdy czwartek, ostatniego dnia każdego miesiąca, na koniec każdego kwartału) przeprowadzamy kontrolę stanu (przegląd…
… i zapasie maksymalnym ustalonym według formuły WZ = (P • To) + [(P • T) - ZW], a więc bez zapasu zabezpieczającego
Zapas zabezpieczający, niezbędny dla zapewnienia wymaganego poziomu obsługi, będziemy w tym systemie obliczać w sposób bardzo podobny jak w przypadku systemu opartego na poziomie informacyjnym:
ZB = ω • σPT,To
gdzie:
ω - współczynnik bezpieczeństwa, zależny od poziomu obsługi…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz