Poj_cia podstawowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1897
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Poj_cia podstawowe - strona 1 Poj_cia podstawowe - strona 2 Poj_cia podstawowe - strona 3

Fragment notatki:

Popyt - oczekiwania klienta, które czasem znamy, a które czasem nas zaskakują
Przyjmijmy prosty model relacji pomiędzy klientem (odbiorcą) a dostawcą (rysunek 1). Klient zgłasza odbiorcy swoje potrzeby, a ten stara się je zrealizować zgodnie z ocze­kiwaniami klienta. Zwróćmy uwagę na słowo „stara się". Stopień, w jakim to „staranie się" dostawcy zaspokoi oczekiwania klienta, stanowi o tzw. poziomie obsługi. Będziemy tego pojęcia wielokrotnie używać.
Zgłaszane potrzeby klientów wiążą się z pojęciem popytu. Jako pojęcie ekonomiczne popyt traktowany jest często jako swego rodzaju zależność pomiędzy wielkością popytu na określone dobra lub usługi a różnymi czynnikami ekonomicznymi, takimi jak - przede wszystkim - cena, ale i np. dochody ludności. Jest oczywiste, że jeśli cena danego dobra maleje, to popyt na nie będzie rosnąć. Podobnie rosnące dochody potencjalnych odbiorców będą sprzyjały zwiększonemu popytowi. W dalszych rozważaniach będziemy rozumieli popyt jako zapotrzebowanie zgłaszane przez odbiorców danemu dostawcy, rozumiane jako określona wielkość (ilość). Mówiąc popyt, będziemy zatem rozumieli wielkość popytu zgłaszaną przez klientów (odbiorców) przy określonych warunkach (cena, dochody). Zauważmy, że klient to nie tylko osoba przemierzająca z wózkiem halę supermarketu. Relacja dostawca - odbiorca może zachodzić w wielu innych miejscach łańcucha dostaw [łańcuch dostaw - to grupa przedsiębiorstw produkcyjnych, dystrybucyjnych, logistycznych realizujących wspólne działania dla zaspokojenia popytu na określone wyroby - od pozyskania surowców do dostaw do ostatecznego odbiorcy], co pokazuje rysunek. Na przykład: sklep detaliczny może być zarówno dostawcą, jak i klientem, podobnie hurtownia, a nawet producent. Podobnie popyt to nie tylko „klasyczny" popyt rynkowy, np. na samochody albo proszki do prania. Inne przykłady popytu przedstawia tabela.
Rysunek 1. Klient-dostawca
Klient (odbiorca)
Przedmiot popytu
Dostawca
Producent samochodów
Blacha stalowa
Huta
Wydział produkcji karoserii
Blacha stalowa
Magazyn materiałów i surowców
Sieć dystrybucji samochodów
Samochody
Producent samochodów
Mleczarnia
Mleko
Rolnik - hodowca krów
Gość restauracji
Golonka
Kuchnia restauracyjna
Sklep spożywczy
Chleb razowy
Piekarnia
Gospodyni domowa
Ocet
Sklep spożywczy
Żona
Wymiana przepalonej żarówki
Mąż
Mąż
Ulubione ciasteczka


(…)

… na różne koła zębate będzie zależało od popytu na różne typy obrabiarek, w których te koła są montowane. Popyt na obrabiarki będzie niezależny - powstaje na rynku, poza przedsiębiorstwem i nie obserwuje się zależ­ności pomiędzy popytem na różne typy obrabiarek. Zapotrzebowanie na koła zębate będzie zależne - zarówno od popytu na obrabiarki, jak i od budowy poszczególnych obrabiarek (musimy wiedzieć, ile i jakich kół montuje się w każdym z typów obrabiarek). Szerzej będziemy o tym mówić w dalszej części, omawiając pojęcie punktu rozdziału.
Popyt to jedynie sygnalizacja potrzeb wyrażana przez potencjalnego odbiorcę (klienta, konsumenta). Popyt to gotowość do wejścia w posiadanie danego dobra, np. drogą kupna (tam gdzie mamy do czynienia ze zmianą właściciela), ale często popyt jest zgłaszany i zaspokajany…
… się w rozpatrywanym systemie logistycznym (przedsiębiorstwie lub łańcuchu dostaw), bieżąco nie wykorzystywanych, a przeznaczonych do późniejszego przetworzenia lub sprzedaży. Dobra te mają precyzyjnie określoną lokalizację, a wielkość ich zapasów jest wyrażona w miarach ilościowych lub wartościowych
Rysunek 2 Luka czasowa w realizacji zamówienia klienta
Klasyczna koncepcja zarządzania zapasami opiera…
… zapotrzebowania, zarówno wtedy, gdy jest wyrażany przez konsumenta towarów szybko rotujących (np. pasty do zębów), jak również w przypadku zapotrzebowania na określone narzędzia na wydziale produkcyjnym czy też na żarówkę w gospodarstwie domowym. W praktyce prawdopodobnie używalibyśmy w każdej z tych sytuacji innego słowa (popyt, zapotrzebowanie, potrzeby materiałowe), ale dla uproszczenia będziemy mówili…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz