Cykl uzupełnienia zapasu- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 336
Wyświetleń: 3388
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cykl uzupełnienia zapasu- opracowanie - strona 1 Cykl uzupełnienia zapasu- opracowanie - strona 2 Cykl uzupełnienia zapasu- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

T-6. Cykl uzupełnienia zapasu
Dla właściwych decyzji związanych z odnawianiem zapasu nie wystarczy wiedzieć, jak się zachowuje popyt obserwowany w pewnych przedziałach czasu (np. popyt dzienny, tygodniowy). Konieczna jest znajomość tego, co się może zdarzyć z popytem w okresie, który upływa od chwili złożenia zamówienia do chwili, gdy możemy dysponować otrzymaną dostawą. Taki okres będziemy nazywali cyklem uzupełnienia zapasu. W tym temacie omówimy zasady określania parametrów rozkładu popytu właśnie w cyklu uzupełnienia zapasu. Jest to konieczne do określania niezbędnego zapasu zabezpieczającego, który omówimy w następnym temacie.
W tym temacie omówimy między innymi:
co to jest cykl uzupełnienia zapasu i jakie zdarzenia zachodzą w trakcie jego trwania,
jak wyznaczyć rozkład częstości występowania popytu w cyklu uzupełnienia zapasu,
jak obliczać parametry tego rozkładu w różnych sytuacjach związanych ze zmiennością popytu i czasu cyklu uzupełnienia.
1. Jeszcze raz o rozkładzie częstości występowania popytu i o tym, co z niego wynika
W dotychczasowych rozważaniach, szczególnie w poprzednim temacie, analizowaliśmy rozkłady częstości występowania popytu w pewnej jednostce czasu. Mógł to być dzień lub tydzień, czasem miesiąc. Wszystko to uzależnione jest od rodzaju branży, natury towaru lub materiału, takie dane niosą ważne informacje dotyczące zdarzeń z tego właśnie okresu.
Prześledźmy jeszcze raz tok tego rozumowania. Niech tym razem przedmiotem naszych rozważań będzie dżem truskawkowy. Przypomnijmy jeszcze raz jego historię, a właściwie historię popytu na ten produkt za ostatni kwartał (rys. 1). Wprawdzie popyt na ten towar nie jest tak duży jak na bułki (średni popyt dzienny to = 7,14 słoika), ale zarówno profil popytu, jak i wartość współczynnika zmienności (vp = 0,23) wskazują, że możemy tu za­stosować rozkład normalny. Rysunek 2, gdzie porównano doświadczalny i teoretyczny (dla rozkładu normalnego) przebieg funkcji gęstości prawdopodobieństwa, jak i wartości obser­wowane i wynikające z funkcji rozkładu normalnego, dla prawdopodobieństwa skumulo­wanego, potwierdzają to przypuszczenie. Trzeba jednak podkreślić, szczególnie dolna część rysunku 2 to uwydatnia, że dopasowanie, choć dobre - nie jest idealne, co zawsze będzie źródłem pewnych odstępstw rzeczywistości od wartości oczekiwanych na podstawie obliczeń. Skoro nie ma lepszych dopasowań, przyjmijmy rozkład normalny jako opisujący rozkład popytu dziennego.
Rysunek 1. Losowe zmiany popytu dziennego na dżem truskawkowy (graficzna ilustracja szeregu czasowego)
Rysunek 2. Przebieg funkcji gęstości prawdopodobieństwa i prawdopodobieństwa skumulowanego rozkładu normalnego przyjętego do opisu rozkładu częstości występowania popytu na dżem truskawkowy ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz