Analiza popytu- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 581
Wyświetleń: 3283
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza popytu- opracowanie - strona 1 Analiza popytu- opracowanie - strona 2 Analiza popytu- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

T.3 Analiza popytu
na czym polega analiza ABC i jakie wnioski można z niej wyciągnąć,
na czym polega analiza XYZ i jakie wnioski można z niej wyciągnąć,
jakie są podstawowe przebiegi zmian popytu (trendy i sezonowość),
jakie są przyczyny i znaczenie losowych zmian popytu,
jakie mogą być przyczyny anomalii w zmianach popytu i jak wobec nich postępować.
Ocena ilościowa i wartościowa asortymentu według popytu
Znajomość popytu w minionych okresach - zarówno w ujęciu ilościowym jak i wartościowym jest kluczowa dla podejmowania decyzji w gospodarowaniu zapasami - odnawiania i utrzymywania zapasu - poszczególnych pozycji asortymentowych.
Historyczne dane o popycie mogą być rozpatrywane i analizowane w różnych układach. Pierwszym krokiem powinno być przeanalizowanie wartości obrotów dla poszczególnych pozycji w przyjętym - dłuższym - okresie. Zazwyczaj są to dane w ujęciu rocznym, choć - oczywiście - mogą to być zarówno krótsze, jak i dłuższe okresy. Te dane są podstawą analizy i wynikającej z niej klasyfikacji ABC.
Innych informacji dostarczy analiza popytu w ujęciu ilościowym, te dane są punktem wyjścia do przeprowadzenia analizy XYZ. Najczęściej dla pełnego obrazu łączy się wyniki obu analiz w postaci klasyfikacji ABC/XYZ.
Uzyskamy dużo więcej informacji, analizując nie tylko sumaryczną wartość, czy też wielkość popytu, ale badając zmiany popytu w funkcji czasu. Pozwoli to na uchwycenie różnych trendów (a więc systematycznego wzrostu lub spadku popytu), zmian o charakterze sezonowym, umożliwi wreszcie identyfikację zmian o charakterze losowym.
2. Analiza i klasyfikacja ABC
Analiza ABC jest jednym z narzędzi służących podziałowi - klasyfikacji na grupy, wobec których należy stosować odmienne polityki odnawiania zapasów. Analiza ABC polega na wyodrębnieniu z rozpatrywanego zbioru materiałów lub towarów trzech grup (A, B, C) mających określone udziały - zazwyczaj jest to 80/15/5 % - zgodnie z przyjętym kryterium. Kryteria te mogą być różne: wartość obrotu, marża, wartość zapasu, a także - przydatne w gospodarce magazynowej - wielkość i częstość pobrań.
Zastosowanie reguły 80/20 w biznesie jest zasługą amerykańskiego inżyniera i eksperta w dziedzinie zarządzania Josepha Jurana. Przeniósł on na grunt biznesu spostrzeżenia Vilfredo F. D. Pareto i nazwał tę zasadę jego imieniem. Pareto, włoski ekonomista i socjolog, długoletni profesor uniwersytetu w Lozannie, zauważył, że 80% dochodu trafia w ręce 20% obywateli.
W odniesieniu do zarządzania zapasami jako kryterium analizy ABC przyjmuje się zazwyczaj wartość obrotu (zużycia).
Wydzielona w ramach klasyfikacji grupa A obejmuje pozycje, dla których sumaryczna wartość obrotu stanowi ok. 80% obrotu całkowitego. Co jednak ciekawe, ta grupa stanowi zazwyczaj zaledwie 20% wszystkich rozpatrywanych pozycji. Jest to reguła 80/20, która wynika z tzw. zasady Pareto. Dla całości asortymentu zależności układają się następująco:
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz