Zapas zabezpieczający - klucz do zapewnienia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2100
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zapas zabezpieczający - klucz do zapewnienia - strona 1 Zapas zabezpieczający - klucz do zapewnienia - strona 2 Zapas zabezpieczający - klucz do zapewnienia - strona 3

Fragment notatki:

7. Zapas zabezpieczający - klucz do zapewnienia
wymaganego poziomu obsługi
Przedmiot rozważań tego tematu jest kluczowy dla właściwych decyzji w gospodarce zapasami, szczególnie w odniesieniu do zapasu zabezpieczającego. Z poprzednich tematów wiemy już, że zapasy oznaczają koszty. Jeśli ponoszenie tych kosztów ma być usprawiedliwione, to jednym z głównych argumentów za tym jest właśnie zapewnienie właściwego poziomu obsługi.
Zanim przejdziemy do treści tego tematu, powtórzmy następujące zagadnienia:
profil popytu,
odchylenie standardowe popytu,
czas cyklu uzupełnienia,
odchylenie standardowe czasu cyklu uzupełnienia,
prawdopodobieństwo zdarzeń,
rozkład normalny,
rozkład Poissona,
koszty uzupełniania i utrzymania zapasów,
koszty braku zapasu.
W tym temacie omówimy między innymi:
jak rozumieć poziom obsługi w gospodarce zapasami,
jak obliczać zapas zabezpieczający zapewniający ustalony poziom obsługi,
jak można optymalizować poziom obsługi i tym samym poziom zapasu zabezpieczającego,
jak można w rozsądny sposób zmniejszać zapas zabezpieczający.
Poziom obsługi klienta - punkt wyjścia do określania zapasu zabezpieczającego
Rozważania musimy zacząć od zdefiniowania pojęcia poziomu obsługi klienta. Zacznijmy od ustalenia, kto jest klientem. Pamiętacie, że definiując i omawiając w pojęcie popytu, zwróciliśmy uwagę, że relacje klient (odbiorca) - dostawca mogą się pojawić w wielu miejscach łańcucha dostaw, a także wewnątrz przedsiębiorstwa. Oczywiście, cały łańcuch, a więc i relacje kolejnych par dostawca - odbiorca powinny być nakierowano na końcowego odbiorcę - konsumenta, nabywcę finalnego produktu.
Obsługa klienta i jej właściwy poziom w coraz większym stopniu decydują dziś o pozycji firm na rynku. Przewaga konkurencyjna budowana jest nie tylko na bazie jakości produktów, ale także na podstawie „jakości logistycznej". Czas dostaw (nie tylko jego długość, ale i powtarzalność), dostępność dóbr, elastyczność dostaw (gotowość do spełniania szczególnych wymagań klienta) to czynniki równie ważne dla odbiorców, jak tylko jakość i cena produktów. Stąd obsługa klienta stanowi dziś ważny aspekt zarządzania logistycznego przedsiębiorstwami i całymi łańcuchami dostaw.
Poziom obsługi klienta to wyrażona odpowiednią miarą jakość obsługi logistycznej. Możemy tu wymienić kilkanaście najczęściej stosowanych wskaźników pomiaru poziomu obsługi:
czas potwierdzenia zamówienia,
wskaźnik dokładnoś

(…)

… z niej liczby braków w zapasie. Obliczamy ją z funkcji gęstości prawdopodobieństwa rozkładu Poissona. Popyt równy 9 sztuk (czyli brak w zapasie równy 3 sztuki) wystąpi z prawdopodobieństwem:
ROZKŁAD.POISSON(P; 3,59; FAŁSZ) = 0,00753
Kolumna (4) to iloczyny liczby braków przez prawdopodobieństwo ich wystąpienia.
Suma wartości obliczonych w kolumnie (4) jest średnią (oczekiwaną) liczbą braków w jednym cyklu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz