Ćwiczenia - Sterowanie zapasami

Nasza ocena:

3
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1638
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Ćwiczenia 10
Temat: Sterowanie zapasami.
Podstawowe definicje:
Zapasy - okresowe wstrzymanie ruchu materiałów, wyrobów gotowych.
Sterowanie zapasami - wyznaczenie wzorcowych wielkości zapasów zgodnie z kryterium racjonalności oraz podejmowanie działań (regulacja strumieni dostaw zmierzających do dotrzymania ich wielkości)
Partia dostawy - ilość materiałów zawarta w kolejnym zamówieniu (mierzona w szt., kg, itp.)
Zapas minimalny - poziom zapasu umożliwiający ciągłość zaspokojenia potrzeb w okresie realizacji własnego zamówienia uzupełniającego.
Zapas maksymalny - poziom zapasu występujący w momencie nadejścia kolejnej partii dostawy.
Cykl dostawy - odcinek czasu między dwiema kolejnymi dostawami (liczony w godz., tyg., m-cach, itp.)
Graficzna interpretacja:
Modele sterowania zapasami:
Teoria zapasów wyróżnia dwa podstawowe modele (metody)
Model poziomu zamawiania
Model cyklu zamawiania
Model poziomu zamawiania:
Poziom minimalny zamawiania przy niezmiennym czasie realizacji zamówienia:
Gdzie:
- prognoza średniego popytu w okresie jednostkowym t
- średni zaobserwowany czas realizacji zamówienia uzupełniającego na dane dobro, wyrażony w przyjętych okresach jednostkowych t
- prognoza popytu w okresie realizacji zamówienia
k - krotność odchylenia standardowego przyjmowana do wyznaczania zapasu bezpieczeństwa
s - odchylenie standardowe popytu
Poziom minimalny zamawiania przy zmiennym czasie realizacji zamówienia:
Gdzie:
- wariancja okresu realizacji zamówienia
Poziom minimalny zamawiania przy zmiennym czasie realizacji zamówienia i stałym popycie:
Gdzie:
y - stała wielkość popytu
Wielkość zamawianej partii (Economic Order Quantity):
Gdzie:
Pr - prognoza ocznego popytu na dany towar
Kz - koszt tworzenia zapasu
Ku - koszt utrzymania zapasu
Gdzie:
r - stopa procentowa kosztu utrzymania zapasu
Cz - cena zakupu
Model cyklu zamawiania:
Optymalny cykl zamawiania:
Gdzie:
Poziom zapasu maksymalnego:
Zadanie 1:
Ile wynosi koszt jednego zakupu, jeżeli roczne koszty związane z zamówieniami w przedsiębiorstwie wyniosły 225 000 zł, a liczba składanych w ciągu roku zamówień wynosi 830?
Kz = 225 000 / 830 = 271,08 zł

(…)

… tygodnie), cena zakupu to 2 zł, stopa jednostkowego rocznego kosztu utrzymania zapasu wynosi 25%; koszt tworzenia zapasu kształtuje się na poziomie 7 zł, prognoza średniego błędu wynosi 5 sztuk/tydzień, współczynnik bezpieczeństwa 2.
Zadanie 3:
Ile wynosi poziom zapasu minimalnego A?
Interpretacja wyniku
Optymalną decyzję sterowania zapasem dobra Z jest zamówienie partii 209 sztuk w momencie, gdy zapas…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz