Mienie publiczne cechy - strona 358

Zachowanie ładu przestrzennego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Stanisław Ciok
 • Gospodarka przestrzenna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1582

- dodatkowy zysk związany jest z cechami użytkowanego terenu i jego położeniem- określany jest jako renta...

Pojęcie prawa karnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Jerzy Filar
 • Prawo karne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 896

przewidzianych w tym prawie ( środki karne ) Cechy charakterystyczne prawa karnego : — nie reguluje jednej ściśle...

Język Urzędowy w Administracji

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Grzegorz Janusz
 • Język Urzędowy w Administracji
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2709

. Język potoczny - język przekazu codziennego. Cechy języka potocznego: a) swoboda w doborze słów b...

Czynności prawne organu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Barbara Krupa
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 602

innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać...

Umowy

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 616

co najmniej konieczne elementy jej treści. Dzięki tym cechom oferty umowa może zostać zawarta w następstwie...