Mienie publiczne

Rzeczy publiczne

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr inż. Barbara Stefańska
  • Prawo administracyjne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2191

komunalne jest rodzajem mienia publicznego i nie powinno być utożsamianie z mieniem prywatnym”. Proces...

KOMUNALNA ADMINISTRACJA GOSPODARCZA

  • Uniwersytet Gdański
  • dr hab. Andrzej Powałowski
  • Prawo gospodarcze
Pobrań: 35
Wyświetleń: 931

. i gminnych osób prawnych; rodzaj mienia publicznego, wyodrębnionego dla skuteczności decentralizacji władzy...

Środki publiczne i ich przeznaczenie

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr Józef Płoskonka
  • Ekonomia sektora publicznego
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2485

. Mogą one pochodzić z trzech źródeł: z dochodów publicznych, ze sprzedaży mienia Skarbu Państwa, jednostek samorządu...