Mienie publiczne i jego kategorie

note /search

Rzeczy publiczne

  • Uniwersytet Warszawski
  • Prawo administracyjne
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2352

komunalne jest rodzajem mienia publicznego i nie powinno być utożsamianie z mieniem prywatnym”. Proces...

Mienie samorządu - omówienie

  • Uniwersytet Gdański
  • Teoria i ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1239

MIENIE SAMORZĄDOWE - kategoria mienia w rozumieniu cywilistycznym- własność i inne prawa majątkowe...

Mienie państwowe

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Gospodarka nieruchomościami
Pobrań: 49
Wyświetleń: 875

administracji publicznej Mienie państwowe do 1989r. Mienie Skarbu Państwa Państwowe osoby prawne po 1989r...

Dochody JST-opracowanie

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Samorząd Terytorialny
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1365

z mieniem samorządowym. Własność komunalna jest rodzajem mienia publicznego. Własność polega...