mienie samorządu - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1372
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
mienie samorządu - omówienie - strona 1 mienie samorządu - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

MIENIE SAMORZĄDOWE
- kategoria mienia w rozumieniu cywilistycznym- własność i inne prawa majątkowe
- z punktu widzenia prawa administracyjnego będą to środki publiczne, rzeczowe za pomocą których administracja wykonuje swoje zadania
- z uwagi na to ze jest rzecz publiczna, mamy szczególne zasady rozporządzania, nadzoru i kontroli.
Nabywanie mienia
Gmina: Na podstawie ustawy z 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym- przekazanie mienia gminie
Wtórne sposoby nabywania mienia:
W związku z utworzeniem (zmiana granic gminy na podstawie porozumienia pomiędzy zainteresowanymi gminami o przekazaniu mienia lub decyzja premiera
Przekazanie przez administrację rządową
W wyniku własnej działalności gospodarczej
Przez inne czynności prawe- np. umowa sprzedaży, umowa dzierżawy
Inne przypadki przewidziane przepisami- np. spadkobranie Powiat: analogicznie do gminy, ustawa 1.01.1999- powołanie powiatów, ustawa przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
Województwo: analogicznie do gminy
Zasady zarządzania mieniem samorządowym:
Zasada samodzielnego decydowania- podmioty samodzielnie decydują o przeznaczeniach i sposobie wykorzystania praw majątkowych
Zasada specjalnego upoważnienia do składania oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem:
Gmina: składa jednoosobowo wójt albo jednoosobowo upoważniony przez niego zastępca albo upoważniony zastępca wójta z inną upoważnioną przez wójta osobą
Powiat: składają dwaj członkowie zarządu albo jeden członek zarządu z inną osobą upoważnioną przez zarząd
Województwo: marszałek województwa wspólnie z innym członkiem zarządu
Jeżeli może to spowodować powstanie należności pieniężnych to potrzebna jest kontrasygnata skarbnika. W razie przestępstwa należy powiadomić organ stanowiący jednostki i Regionalną Izbę obrachunkową.
Zasada szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu mieniem i przy jego ochronie
Zasada rozdzielania odpowiedzialności- jednostka samorządu terytorialnego nie ponosi odpowiedzialności za osoby prawne samorządu terytorialnego
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz