Mienie publiczne cechy

Ochrona własności i jej granice

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Bożena Gronowska
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 805

przed nieuzasadnioną ingerencją ze strony państwa w niezakłócone korzystanie z mienia. Cechą charakt, gwarancji...

Mienie państwowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Beata Maćkowiak-Matejczyk
 • Gospodarka nieruchomościami
Pobrań: 35
Wyświetleń: 868

administracji publicznej Mienie państwowe do 1989r. Mienie Skarbu Państwa Państwowe osoby prawne po 1989r...

Rzeczy publiczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2191

komunalne jest rodzajem mienia publicznego i nie powinno być utożsamianie z mieniem prywatnym”. Proces...

Pojęcie i zakres sektora publicznego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Karina Kuczowic
 • Inwestycje sektora publicznego
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1295

Temat: Pojęcie i zakres sektora publicznego. Ekonomia miała zawsze problemy z wyłonieniem funkcji...

Mienie samorządu - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Radosław Giętkowski
 • Teoria i ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1099

MIENIE SAMORZĄDOWE - kategoria mienia w rozumieniu cywilistycznym- własność i inne prawa majątkowe...

Dochody JST-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Samorząd Terytorialny
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1309

z mieniem samorządowym. Własność komunalna jest rodzajem mienia publicznego. Własność polega...