Mienie publiczne cechy

note /search

Ochrona własności i jej granice

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 805

przed nieuzasadnioną ingerencją ze strony państwa w niezakłócone korzystanie z mienia. Cechą charakt, gwarancji...

Mienie państwowe

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Gospodarka nieruchomościami
Pobrań: 35
Wyświetleń: 868

administracji publicznej Mienie państwowe do 1989r. Mienie Skarbu Państwa Państwowe osoby prawne po 1989r...

Rzeczy publiczne

  • Uniwersytet Warszawski
  • Prawo administracyjne
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2352

komunalne jest rodzajem mienia publicznego i nie powinno być utożsamianie z mieniem prywatnym”. Proces...

Mienie samorządu - omówienie

  • Uniwersytet Gdański
  • Teoria i ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1218

MIENIE SAMORZĄDOWE - kategoria mienia w rozumieniu cywilistycznym- własność i inne prawa majątkowe...

Dochody JST-opracowanie

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Samorząd Terytorialny
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1358

z mieniem samorządowym. Własność komunalna jest rodzajem mienia publicznego. Własność polega...