Pojęcie i zakres sektora publicznego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1407
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie i zakres sektora publicznego - strona 1 Pojęcie i zakres sektora publicznego - strona 2

Fragment notatki:

Temat: Pojęcie i zakres sektora publicznego. Ekonomia miała zawsze problemy z wyłonieniem funkcji sektora publicznego
Większość celów w gospodarce rynkowej jest realizowana indywidualnie przez podmioty, które nie mogą jednocześnie obejść się bez państwa.
Cechy gospodarki rynkowej:
Własność prywatna
Wolność osobista
Nie ma jednomyślności, co do definicji i zakresu sektora publicznego
Wyróżniamy dwa ujęcia:
Sektor publiczny (ujęcie podmiotowe) - podmioty działające w sektorze publicznym określa charakter ich dochodów i wydatków, przy czym dochody pochodzą głównie z przymusowych danin publicznych, (podatki, opłaty), a wydatki przyjmują najczęściej postać transferów dokonywanych na rzecz ludności (gospodarstw domowych) lub gospodarki (sektora przedsiębiorstw) w formie subwencji oraz wydatków o charakterze ostatecznym (rzeczowym, nabywczym), przeznaczonych na zakup dóbr i usług dla poszczególnych instytucji publicznych.
Rodzaje wydatków (2):
Wydatki transferowe (emerytury, świadczenia)
Wydatki materialne Sektor publiczny (ujęcie funkcjonalne) - obejmuje państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne (mające osobowość prawną lub mniemające jej), których głównym źródłem dochodów są środki publiczne pochodzące z budżetu państwa, budżetów samorządowych, funduszy pozabudżetowych lub parabudżetowych.
W literaturze można zauważyć utożsamianie sektora finansów publicznych z sektorem publicznym.
Definicja sektora finansów publicznych - art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (30 czerwca 2000 roku - ta ustawa jest już nieaktualna)
Ta definicja jest często krytykowana, ponieważ lista nie jest jednolita pod względem kryteriów :
prawnych (są jednostki posiadające osobowość prawną i nie posiadające),
ekonomicznych (są jednostki budżetowe i nie budżetowe)
organizacyjnych (jednostki skomplikowane i proste)
Różnorodność podmiotów ( Np. droga i boisko ) - liczą się nie tylko efekty wartościowe, ale i społeczne
Różnorodność zadań Budowa drogi - efekty:
Oszczędność czasu
Problem porównywania korzyści Zadania pub liczne - można podzielić na 2 grupy/rodzaje: zadania państwa zadania jednostek samorządu terytorialnego Zadania państwa :
- społeczne,
- gospodarcze,
- publiczne.
W okresie wzrostu gospodarczego wpływy z podatków są większe.
W czasie recesji państwo może zwiększyć podatki , ograniczyć wydatki lub zadłużyć się.
Trzeba uważać z podnoszeniem podatków, ponieważ może zwiększyć się szara strefa.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz