Mienie publiczne ustawa

Mienie państwowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Beata Maćkowiak-Matejczyk
 • Gospodarka nieruchomościami
Pobrań: 35
Wyświetleń: 868

administracji publicznej Mienie państwowe do 1989r. Mienie Skarbu Państwa Państwowe osoby prawne po 1989r...

Mienie samorządu - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Radosław Giętkowski
 • Teoria i ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1099

rozporządzania, nadzoru i kontroli. Nabywanie mienia Gmina: Na podstawie ustawy z 1990 r. przepisy wprowadzające...

Rzeczy publiczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2198

komunalne jest rodzajem mienia publicznego i nie powinno być utożsamianie z mieniem prywatnym”. Proces...

Nabywanie mienia samorządowego

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Andrzej Powałowski
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1099

Nabywanie mienia samorządowego 2 rodzaje: nabycie pierwotne - na mocy ustawy [co do zasady...

Ochrona własności i jej granice

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Bożena Gronowska
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 805

podlega więc mienie niepubliczne bo osoby prawa publicznego nie mogą co do zasady dochodzić swoich...

Zasób mienia wojskowego - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Anna Małgorzata Skórska
 • Gospodarka nieruchomościami publicznymi
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1288

gospodarowania - Przetargi - formy bezprzetargowe - Ustawa o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu...

Akty prawa miejscowego 2

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 532

nieuregulowanym ustawami i innymi przepisami, jeśli jest to niezbędne dla ochrony życia, zdrowia lub mienia...