Mienie publiczne ustawa

note /search

Mienie państwowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka nieruchomościami
Pobrań: 35
Wyświetleń: 868

administracji publicznej Mienie państwowe do 1989r. Mienie Skarbu Państwa Państwowe osoby prawne po 1989r...

Mienie samorządu - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Teoria i ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1218

rozporządzania, nadzoru i kontroli. Nabywanie mienia Gmina: Na podstawie ustawy z 1990 r. przepisy wprowadzające...

Rzeczy publiczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2331

komunalne jest rodzajem mienia publicznego i nie powinno być utożsamianie z mieniem prywatnym”. Proces...

Ochrona własności i jej granice

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 805

podlega więc mienie niepubliczne bo osoby prawa publicznego nie mogą co do zasady dochodzić swoich...

Zasób mienia wojskowego - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Gospodarka nieruchomościami publicznymi
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1288

gospodarowania - Przetargi - formy bezprzetargowe - Ustawa o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu...

Akty prawa miejscowego 2

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 553

nieuregulowanym ustawami i innymi przepisami, jeśli jest to niezbędne dla ochrony życia, zdrowia lub mienia...