Zasób mienia wojskowego - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1372
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasób mienia wojskowego - wykład - strona 1 Zasób mienia wojskowego - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Wykład VI
20 marca 2013
1. Zasób mienia wojskowego
- Agencja Mienia wojskowego - zadania, formy gospodarowania
- Przetargi - formy bezprzetargowe
- Ustawa o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz Agencji Mienia
Wojskowego
2. Agencja Mienia Wojskowego (AMW)
- Jest państwową osobą prawną utworzoną na mocy ustawy z dnia 30.05.1996r o
gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia SP oraz Agencji Mienia Wojskowego
3. Mienie
Uprzednio było w zarządzie lub użytkowaniu jednostek organizacyjnych podległych
Ministrowi Obrony Narodowej i zostało uznane za niewykorzystywane na potrzeby
jednostek:
- Pozostało po likwidacji państwowych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw państwowych,
dla których minister ON pełnił funkcje organu założycielskiego
- Zostanie przekazane przez ministra przekształceń własnościowych w postaci udziałów w akcji
po zakończeniu procesu przekształceń
- Zostało przejęte na czas oznaczony na podstawie umowy, a także mienie własne (np.. Mienie
przekazane przez Ministra ON jako pierwsze wyposażenie, mienie zakupione z dotacji
budżetowej przyznanej na podjęcie działalności)
4.
-
Zadania AMW
Gospodarowanie
Utrzymywanie
Uporządkowanie stanu prawnego i prowadzenie ewidencji mienia, w skład którego wchodzą
wszystkie prawa majątkowe przekazane AMW na zasadach i trybie określonym w ustawie
Agencja Mienia Wojskowego zagospodarowuje zbędne i czasowo niewykorzystywane mienie MON i
MSWiA, w tym głównie nieruchomości. Zyski z transakcji przekazane są na Fundusz Modernizacji Sił
Zbrojnych RP i Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego MS.
5. Nabycie nieruchomości w sposób bezprzetargowy
a)
-
Podmioty, które mogą uzyskać zgodę na nabycie nieruchomości w sposób bezprzetargowy
Samorządy terytorialne,
Użytkownik wieczysty nieruchomości,
Kościoły i związku wyznaniowe,
Osoby fizyczne i prawne, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną,
leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub
turystyczną, na cele nie związane z działalnością zarobkową, a także organizacje pożytku
publicznego na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego
- Zarządzający specjalną strefą ekonomiczną.
6. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
- Mająca siedzibę w Warszawie jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość
prawną
- Została utworzona na mocy ustawy z dnia 22 czerwca 1995 o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP
7. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa - zadania
Gospodarka Nieruchomościami Publicznymi Page 1
7. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa - zadania
a) Własne:
- Gospodarowanie powierzonym mieniem SP
- Obrót nieruchomościami, w tym sprzedaż lokali mieszkalnych i innych nieruchomości oraz
infrastruktury
- Przejmowanie i nabywanie nieruchomości
- Dokonywanie remontów budynków i lokali mieszkalnych oraz internatów, a także związanej z
nimi infrastruktury
- Prowadzenie działalności gospodarczej
- Sporządzanie projektu trzyletniego planu wykorzystania zasobu mieszkaniowego i
internetowego, i

(…)

… nie związane z działalnością zarobkową, a także organizacje pożytku
publicznego na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego
- Zarządzający specjalną strefą ekonomiczną.
6. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
- Mająca siedzibę w Warszawie jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość
prawną
- Została utworzona na mocy ustawy z dnia 22 czerwca 1995 o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP
7. Wojskowa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz