Gospodarka nieruchomościami publicznymi

note /search

Nieruchomości skarbu państwa - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Gospodarka nieruchomościami publicznymi
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1211

Wykład I anna.skorska@ue.katowice.pl ; Konsultacje - poniedziałki 10-11:30 607D 18 lutego 2013 Literatura: - Nieruchomości skarbu państwa, Warszawa 2010, w. 2, R. Pessel Finansowe aspekty gospodarowania nieruchomościami komunalnymi w Polsce, UE Poznań 2009 Prawo nieruchomości, Warszawa 2009,...

Definicja nieruchomości - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Gospodarka nieruchomościami publicznymi
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1540

Wykład II 25 lutego 2013 1. Nieruchomosci (art. 46 Kodeksu Cywilnego) • Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrebny przedmiot własności (grunty), jak równnież budynki trwale z gruntem związane lub czesci takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią od...

Prawa związane z nieruchomością - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Gospodarka nieruchomościami publicznymi
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1211

Wykład III 6 marca 2013 1. Prawa związane z nieruchomością a) Prawa rzeczowe b) Ograniczone prawa rzeczowe Ad. a) Prawa rzeczowe: • Własność - najsilniejsze prawo rzeczowe, zapewniające osobie właściciela maksimum uprawnień, jakie w polskim systemie prawnym mogą przysługiwać podmiotowi praw...

Nieruchomości rolne - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Gospodarka nieruchomościami publicznymi
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1281

Wykład V 18 marca 2013 1. Nieruchomości rolne • Nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej i sadowniczej, a także rybnej • Budynki i lokale nie są nie...

Zasób mienia wojskowego - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Gospodarka nieruchomościami publicznymi
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1372

Wykład VI 20 marca 2013 1. Zasób mienia wojskowego - Agencja Mienia wojskowego - zadania, formy gospodarowania - Przetargi - formy bezprzetargowe - Ustawa o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz Agencji Mienia Wojskowego 2. Agencja Mienia Wojskowego (AMW) - Jest p...

Gospodarka nieruchomościami - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Gospodarka nieruchomościami publicznymi
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2457

Wykład VII 8 kwietnia 2013 A.Janowski R. Wisniewski "gosodarowanie zasobami nieruchomosci w warunkach rynkowych..." Gospodarka nieruchomościami - sposoby definicji -po pierwsze może oznaczać tylko i wyłącznie problematykę uregulowana w ustawi o gospodarce nieruchomościami -a po drug...

Planowanie i programowanie procesów gospodarczych - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Gospodarka nieruchomościami publicznymi
Pobrań: 63
Wyświetleń: 952

Wykład VIII 15 kwietnia 2013 Planowanie i programowanie procesów gospodarczych  Analiza opłacalności zmian ilościowych i jakościowych w zbiorze nieruchomości  Analiza opłacalności procesów gospodarowania  Przesłanki optymalizacji procedur Procesy: Wyznaczają kierunki działao, które powinn...

Kataster nieruchomości - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Gospodarka nieruchomościami publicznymi
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1673

Wykład IX 22 kwietnia 2013 Kataster nieruchomości - Ewidencja gruntów i budynków - Jednolity dla kraju systematycznie aktualizowany zbiór informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz innych osobach ...

Zasoby samorządowe - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Gospodarka nieruchomościami publicznymi
Pobrań: 63
Wyświetleń: 882

Wykład X 6 maja 2013 Temat: Zasoby samorządowe 1.Gminny zasób nieruchomości Nieruchomości, które są własnością gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości, kórych użytkownikiem wieczystym jest gmina 2. Gmina pozyskuje nieruchomości do swojego zasobu: - w drodze umow...

Obrót nieruchomościami - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Gospodarka nieruchomościami publicznymi
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1351

Wykład XI 20 maja 2013 1. Obrót nieruchomościami a. Przeniesienie własności lokalu, budynku, gruntu z podmiotu zbywającego na podmiot nabywający w formie transakcji rynkowej lub pozarynkowej b. Transakcje obrotu nieruchomości wymagają aktu notarialnego o odnotowania w księdze wieczystej. c. ...