Nieruchomości skarbu państwa - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1190
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nieruchomości skarbu państwa - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Wykład I
anna.skorska@ue.katowice.pl ; Konsultacje - poniedziałki 10-11:30 607D
18 lutego 2013
Literatura:
-
Nieruchomości skarbu państwa, Warszawa 2010, w. 2, R. Pessel
Finansowe aspekty gospodarowania nieruchomościami komunalnymi w Polsce, UE Poznań 2009
Prawo nieruchomości, Warszawa 2009, J. Kopyra (red)
Studia i materiały, Towarzystwo Naukowe Nieruchomości
www.uwm.edu.pl/tnn
Struktura projektu
1. Wstęp i cel projektu
2. Charakterystyka jednostki samorządu terytorialnego
a. Położenie geograficzne
b. Zasoby naturalne
c. Uwarunkowania demograficzne
d. Rynek pracy
3. Zasoby i gospodarka nieruchomościami publicznymi
a. Stan zasobu nieruchomości
b. Dynamika zmian zasobu nieruchomości
4. Obrót nieruchomościami
a. Sprzedaż, Wieczyste użytkowanie, Trwały zarząd
b. Zbywanie nieruchomości w formie przetargu – procedura przetargu
5. Transakcje przetargowe obrotu nieruchomościami
a. Czynności przygotowawcze i ogłoszenie przetargu
b. Zrealizowane czynności przetargowe (2006-2012r)
c. Aktualne oferty przetargowe
6. Procedury bezprzetargowe
a. Czynności przygotowawcze i bezprzetargowe zbywanie nieruchomości
b. Aktualne oferty transakcji bezprzetargowych
7. Nieruchomości publiczne oddawane w trwały zarząd
a. Stan i dynamika
b. Trwały zarząd na czas określony i nieokreślony
c. Jednostki sprawujące trwały zarząd
8. Współpraca JST z deweloperami
a. Formy współpracy
b. Warunki współpracy
c. Możliwości rozwoju
9. Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym
a. Cele i zadania polityki mieszkaniowej
b. Zasady polityki czynszowej
c. Zasoby i warunki mieszkalne
d. Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych najuboższych
e. Finansowanie gospodarki mieszkaniowej
10. Wywłaszczanie nieruchomości dla realizacji celów publicznych
a. Nieruchomości wywłaszczone na rzecz SP, JST
b. Odszkodowanie za wywłaszczenia
c. Zwrot wywłaszczonych nieruchomości
d. Specustawa – budowa dróg publicznych
11. Rejestr podatkowy, podatki i opłaty od nieruchomości
a. Obszary objęte podatkiem od nieruchomości
b. Podatnicy
c. Podstawa opodatkowania, określenie wysokości stawek
12. Inwestycje w budowę i modernizację miejskich przestrzeni publicznych i obiektów użyteczności publicznej
13. Znaczenie rynku nieruchomości publicznych dla gospodarki na szczeblu krajowym i regionalnym
Gospodarka Nieruchomościami Publicznymi Page 1
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz