Gospodarka nieruchomościami publicznymi - strona 2

note /search

Wykład - Oddanie nieruchomości SP w użytkowanie wieczyste

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Gospodarka nieruchomościami publicznymi
Pobrań: 70
Wyświetleń: 651

Wykład XII 27 maja 2013 16. Oddanie nieruchomości SP w użytkowanie wieczyste oraz przeniesienie tego prawa na podstawie umowy • Wymaga zawarcia umowy w formie aktu notarialnego • Wymaga wpisu w księdze wieczystej • Następuje w drodze przetargu lub w drodze bezprzetargowej 17. Pojęcie użytkow...

Wykład - Wywłaszczanie nieruchomości

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Gospodarka nieruchomościami publicznymi
Pobrań: 70
Wyświetleń: 595

Wykład XIII 3 czerwca 2013 1. Wywłaszczanie nieruchomości - Polega na pozbawieniu albo ograniczeniu, w drodze decyzji, prawa własności prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości - może byd dokonane, jeżeli cele publiczne nie mogą byd zrealizowane w inny sposób n...