Gospodarka nieruchomościami - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2380
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gospodarka nieruchomościami - wykład - strona 1 Gospodarka nieruchomościami - wykład - strona 2 Gospodarka nieruchomościami - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Wykład VII
8 kwietnia 2013
A.Janowski R. Wisniewski "gosodarowanie zasobami nieruchomosci w warunkach rynkowych..."
Gospodarka nieruchomościami - sposoby definicji
-po pierwsze może oznaczać tylko i wyłącznie problematykę uregulowana w ustawi o gospodarce
nieruchomościami
-a po drugie - ogół zagadnień dot. nieruchomości
przedmiot -mienie-definiowane jako własność i inne prawa majątkowe (art.44.kc)
podmiot - osoby uprawnione, posiadające określone prawa majątkowe do rzeczy tj. właściciel,
użytkownik wieczysty, wierzyciel, najemca, dzierżawca itp..
Gospodarowanie nieruchomościami może być traktowane jako zespól relacji i procedur
zachodzących pomiedzy podmiotami a przedmiotem gospodarowania. Gospodarka
nieruchomościami to także system obejmujący relacje pomiędzy podmiotami a nieruchomościami
oraz procedury prowadzące do podejmowania decyzji związanych z gospodarowaniem przestrzenia
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa
Zespól określonych działań, podejmowanych przez organy administracji publicznej, prowadzących do
uzyskania prawidłowego i optymalnego stanu dotyczącego różnych rodzajów nieruchomości na
obszarze objętym kompetencją czynności tych organów i pozostających w zgodzie z właściwym
aktem normatywnym
Gospodarowanie nieruchomościami wg. Ustawy
gospodarowanie to czynności faktyczne i formalne związane z gospodarowaniem nieruchomościami:
• ewidencjonowanie nieruchomości,
• zapewnienie wyceny nieruchomości,
• sporządzanie planów wykorzystania zasobów
• zabezpieczenie nieruchomości
• naliczenie opłat z tytułu udostępniania nieruchomości
• zbywanie i nabywanie nieruchomości
Def. gospodarowania nieruchomościami w ujęciu interdyscyplinarnym
Ogół czynności o charakterze prawnym, ekonomicznym oraz technicznym składających się na
zarzadzanie, dysponowanie i obciążanie nieruchomości (podmiot gospodarowania) podejmowanych
przez te przedmioty gospodarowania
Cel
Celem gospodarki nieruchomościami jest określenie warunków i metod dla zarzadzania przestrzenia
i jej obiektami, w zakresie zmiany stanu faktycznego i prawnego wszystkich rodzajów nieruchomości,
z wyjątkiem nieruchomości należących do zasobu własności rolnej skarbu państwa
Cele publiczne GNP
- wydzielanie gruntów pod drogi publiczne
- budowa utrzymanie publicznych urządzeń do zaopatrzenia w wodę i usuwanie ścieków
- budowa i utrzymanie urządzeń ochrony środowiska
- ochrona nieruchomości stanowiących dobra kultury
- budowa i utrzymanie obiektów dla celów obronności i bezpieczeństwa państwa
- budowa cmentarzy
- budowa i utrzymanie obiektów dla urzędów, sadow, szkol wyższych, innych placówek publicznych
- poszukiwanie kopalin należących do SKP i inne
Pozostałe cele GNP
- tworzenie zasobów nieruchomości SKP i JST
- sprzedaż nieruchomości
- oddawanie nieruchomości w trwały zarząd
Gospodarka Nieruchomościami Publicznymi Page 1
- sprzedaż nieruchomości
- oddawanie nieruchomości w trwały zarząd
- podziały nieruchomości
- scalanie i podziały nieruchomości
Zakres przedmiotowy GN
- analiza ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz