Dobra kultury

note /search

Wykład - Prawo wojenne

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1085

. Konwencja Haska 1954 Państwa - strony Konwencji Haskiej obowiązane są: szanować dobra kultury położone...

Zadania publiczne powiatu

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 546

i dróg publicznych, Kultury i ochrony dóbr kultury, Geodezji, kartografii i katastru, Gospodarki...

Administracja w dziedzinie oświaty

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Prawo administracyjne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1477

lat. Upowszechnianie i ochrona dóbr kultury. Dobrem kultury jest każdy przedmiot ruchomy lub nieruchomy, dawny...