Bezpieczeństwo kulturowe - Ochrona dóbr kultury

Nasza ocena:

3
Pobrań: 2009
Wyświetleń: 6769
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bezpieczeństwo kulturowe - Ochrona dóbr kultury - strona 1

Fragment notatki:


W pliku znajdziecie takie zagadnienia, jak: stosunki kulturalne; kategorie estetyki; romanizm, wiek XI - XII; gotyk, wiek XIII; zagraniczna polityka państw – dyplomacja kulturalna; UNESCO; ochrona dóbr kultury na kontynencie europejskim.

BEZPIECZEŃSTWO KULTUROWE
Bezpieczeństwo kulturowe (19.02.2012)
Kultura (cultus) - część oddawana Bogu.
Colere (łac.) - uprawiać, hodować.
Kultura pochodzi od tego słowa, ponieważ jest to przekształcenie zjawisk przyrody w sposób użyteczny. Kultura to rezultat działań człowieka, odniesiony do zjawisk materialnych, przeciwstawianie się naturze wg wzorca człowieka. Marcus Tulus Cycero - pierwszy autor, który użył nazwy "kultura". Nazywał filozofię - "kulturą ducha". Joachim Lelewel jako pierwszy w Polsce użył słowa "kultura", wykład dziejów poprzednich i on określił kulturę poprzez elementy: religia, tradycja, obyczaje, moralność, organizacja społeczna, praca umysłowa, nauka, sztuka.
Samuel Pufendorf - kultura to ogół wynalazków sztuk, urządzeń prowadzonych przez człowieka obejmujący zwłaszcza instytucje polityczne i zasady sprawiedliwości, regulujący ludzkie działania, w myśl wskazań rozumu.
J. G. Herder - każdy lud stojący na ziemi ma własną kulturę i jest łańcuchem życia na Ziemi.
Edward Teylor - def. antropologiczna 1871 r. , zapisana w dziele Primitiv.
Kultura lub cywilizacja to złożona całość obejmująca wiedzę, wierzenia, sztukę, prawo, moralność, obyczaje oraz wszystkie inne zdolności i nawyki zdobyte przez człowieka jako członka społeczeństwa. Kultura jest to porządek ludzkiego życia ukształtowany w drodze historycznych wydarzeń.
Człowiek definiuje kulturę. Wszystko co nas otacza jest kulturą.
1 - elementem kultury są relacje z innymi ludźmi. Najważniejsze jest przynależność do jakiejś
grupy i relacje jakie w niej zachodzą.
2 - elementem jest kultura symboliczna - co niesie symbol, co się za tym symbolem kryje,
najważniejszy jest przekaz abstrakcyjny, który powstaje w świadomości ludzi, ale ma zewnętrzny
wyraz postaci przedmiotów i zjawisk.
3 - elementem kultury jest kultura materialna, wszystkie przedmioty pochodzące ze świata zewnętrznego, stworzone przez ludzi.
Kultura symboliczna składa się z 3 podsystemów:
1) Religia
2) Nauka
3) Sztuka (najpełniej odp. kulturze symbolicznej, ponieważ jest abstrakcyjna, samozwrotna. Zwraca uwagę stwórcy jak i odbiorcy).
Coraz częściej tworzona jest dla potrzeb komercyjnych.
Plastenacja - wypreparowane zwłoki ludzkie, przedstawiają żywe postacie. Embriony wyglądają jak małe lalki, ubrane w dziane ubranka.
David Chairne - twórca czaszki, tworzy sztukę polityczną, intelacja prześmiewcza. Rodrigo Garcia - Argentyńczyk, rodzina pochodząca z Hiszpanii. Posiada swój własny zespół teatralny. Spektakle : "Zabić, ale zjeść", "Rozsypie moje prochy nad nikim", "Wersus".
Romeo Casteluci - "Wizerunek twarzy Boga" opowieść o umieraniu śmierci. Zrealizował kilka swoich spektakli. "Boska komedia Dantego" wykorzystując ludzkie uczucia.

(…)

…, szacunek.
2 - Okres
- wiara zaczyna integrować w kontynent europejski,
- przyjmowanie wartości, reguł, rozprzestrzenianie wiary (rozwój)
- dyfuzja kulturowa samoistnie rozprzestrzenia się w przestrzeni
- handel nośnikiem, wojny kolonie
- małżeństwa dynastyczne
Romanizm, wiek XI - XII.
- budulcem kamień
- grody warowne, budynki sakralne
- grube mury osadzone na ziemi
- budowanie na tle rotundy
- wnętrze…
… dyfuzji kulturowej zajęły państwa zinstytucjanolizowane. Powstały organizacje międzynarodowe.
Ich wyrazem jest:
1. Pierwsza masowa międzynarodowa w sferze kultury - 1886r.
konwencja bermeńska ("O ochronie własności intelektualnej")
2. Pierwsza instytucja kultury do prowincji kultury poza granicami, 1884 r. Francja "Alianze Francaise"
3. Pojawienie się prawnej konstytucji, która działa na rzecz kultury, "Komisja współpracy
intelektualnej" 1920r. Epoka oświecenia wieńczy okres dyfuzji kulturowej. Za sprawą rewolucji francuskiej i rewolucji rpzmeysłowej doszło do zamknięcia granić. Pańśtwa zaczeły wykorzystywać kulturę do swoich własnych celów.
Proces instytucjonalizacji do trzy aspekty:
- akty prawne - Konwencja Berneńska 1886 r. Międzynarodowa umowa dotycząca stosunków kulturalnych, ochrona własności…
… nauki i kultury. Instytut współpracy Intelektualnej 1925 r. - ciałow ykonawcze KWI.
1907 rok - Konwecja Haska dot. Ochrony zabytków podczas konf. Zbrojnych. 1935 pakt Roericha.
1954 Konwencja Haska - ochrona zabytków podczas konfliktów zbrojnych
Istotną role odgrywa panstwo w propagowaniu swojej kultury oraz w obecnosci na arenie miedzynarodowej. Zagraniczna polityka państw - dyplomacja kulturalna…
… niemieckiego. Młodzież podstawowym pdomiotem indoktrynacji (Września 1901). Trwało to do 1919 roku. Republika Weimarska pdoeszłą do tego jako do całkowicie zdemokratyzowania podejścia do kultury. Fundacja Alexandra von Humbolta 1905. Instytut Goethego 1932 r. Po II WŚ model powraca do demokratycznego mdoelu. Ważna rolę zacząl odgrywać MSZ.
Umowy dwustronne oraz wielostronne - 1949 r. Rada Europy - konwencja…
… listopada 1946 roku.
Obecnie siedzibą UNESCO jest Paryż. Do UNESCO należy 195 podmiotów, ostatnim przyjetym państwem byłą Autonomia Palestyńska. Na czele stoi Dyrektor Generalny Irina Bokowa (Bułgaria).
1969, Wenecja, Pierwsza światowa konferencja.
1972.11.16, Paryż, Konwencja w Sprawie Ochrony Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego. Fundusz Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz