Mienie publiczne cechy - strona 149

Gospodarka regionalna notatki z zajęć

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Andrzej Prusek
 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 819
Wyświetleń: 2401

specyficznych cech danego regionu - zmniejszanie luki infrastrukturalnej, dzielącej Polskę od krajów...

Mediacje - wstęp

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Sztuka negocjacji komunikacji
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1701

( głównie chodzi o rodziców) to przypisujemy mu ich cechy. 2) Generalizacja metaforyczna - pewne cechy...

Ewidencja nieruchomości i ich wycena

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Agnieszka Małkowska
 • Gospodarowanie nieruchomościami
Pobrań: 189
Wyświetleń: 3031

porównawcze stosuje się, jeśli są znane ceny i cechy nieruchomości podobnych do nieruchomości wycenianej...

Pojęcia na kolokwium z finansów

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Lesław Niemczyk
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1561

w innym kraju. Cechy pieniądza: Pieniądz papierowy Pieniądz państwowy - dbanie o wartość pieniądza...

Prawo finansowe skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Piotr Zapadka
 • Prawo finansowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

publicznych zasobów pieni ęn ych. ż - cechy obci ąe ń na rzecz bud ż ż etu: 1) powszechno ś → dotycz ą...

Marketing gminy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Agnieszka Miedziński
 • Marketing
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1169

, Cechy Rzemiosł Różnych) Cztery grupy aktorów sceny lokalnej wg Kotlera: Aktorzy sektora publicznego...

Przetargi referat

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Regina Klimkowska
 • Instytucje rynkowe
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1281

uniemożliwia wcześniejsze dokonanie ich wyceny; nie można z góry określić szczegółowych cech zamawianych usług...