Mienie publiczne cechy - strona 150

Przetargi - referat

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Regina Klimkowska
 • Instytucje rynkowe
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2107

uniemożliwia wcześniejsze dokonanie ich wyceny; nie można z góry określić szczegółowych cech zamawianych usług...

Partie polityczne - opracowanie pytań

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Partie i systemy partyjne
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1351

ugrupowania mające cechy będące kombinacją tych modeli. Partie mogą różnić się między sobą pod względem...

Prawo publiczne gospodarcze - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Aldona Piotrowska
 • Prawo publiczne gospodarcze
Pobrań: 1414
Wyświetleń: 2513

do identyfikacji towaru, cechy towaru przypisywane są geograficznemu pochodzeniu towaru Nieuczciwe praktyki rynkowe...

Administracja - Akt prawa miejscowego

 • Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2352

do ochrony życia, zdrowia lub mienia oraz zapewnienia porządku publicznego, ochrony środowiska naturalnego...

Vademecum Prawa - konspekt

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1414

. Odwołanie testamentu może nastąpić zarówno przez jego zniszczenie lub pozbawienie cech, od których zależy...

Zwierzchnictwo wyznaniowe państwa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1078

wyznaniowego. 3.5 rozdziałowe Zwierzchnictwo państwa - NO IDEA 3.6 Cechy współczesnego państwa wyznaniowego...

Rzecznicy interesu społecznego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 735

w sprawie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego ( Art. 14 pkt 5 ustawy ) Gdyby miało to cechy...

Ubezpieczenia gospodarcze - wykłady

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Hanna Treder
 • Ubezpieczenia gospodarcze
Pobrań: 1330
Wyświetleń: 5999

towarowo - pieniężnej stanowiła swoistą formę ubezpieczenia wzajemnego, ograniczonego do mienia ( statku...

Zasady prawa - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Dobaczewska
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 280
Wyświetleń: 812

własności prywatnej nad publiczną, taki zapis miał stanowić podstawę prywatyzacji mienia publicznego...