Zasady prawa - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 280
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady prawa - omówienie - strona 1 Zasady prawa - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

ZASADY PRAWA GOSPODARCZEGO PUBLCIZNEGO:
-demokratycznego państwa prawnego - art. 2 konstytucji, zawiera w sobie kilka dyrektyw stanowienia prawa, podstawowa dyrektywa - organy państwa działają w granicach prawa i na jego podstawie, (art. 7 konstytucji), ustanowienie ewentualnej interwencji w zakresie gospodarki wyłącznie w zakresie prawa, mówimy o demokratycznym państwie prawa, społeczny aspekt prowadzenia działań gospodarczych, -sprawiedliwości społecznej - urzeczywistnianie SS, nakłada na państwo obowiązek oddziaływania poprzez prawo na stosunki społeczno-gospodarcze, nie chodzi o aspekt negatywny, zawiera w sobie pozytywny obowiązek działania na taką regułę która będzie ukierunkowywała normy sprawiedliwości społecznej które są ze sobą splecione, adresatem tej normy jest niewątpliwie organ władzy państwowej, państwo, na państwo nakłada się obowiązek urzeczywistniania zasady sprawiedliwości społecznej, także oznacza, że państwo ma zagwarantować minimum egzystencji obywatelowi, to przekłada się na przepisy prawa dotyczące przeciwdziałania bezrobociu, np. system zasiłków dla bezrobotnych, czy angażować się w proces zmniejszania bezrobocia? Zasada sprawiedliwości społecznej uzasadnia również ograniczenie swobody gospodarczej,chociażby w zakresie unormowań dotyczący czasu pracy, aspekty konstytucji gospodarczej nakładają na państwo usprawiedliwienie. Sprawiedliwość społeczna ma swoje odzwierciedlenie i w polityce i w działaniach.
-pomocniczości - oznacza prawo działań podejmowanych przez organy administracji w sytuacjach w których obywatele nie są w stanie samodzielnie sprostać jakiemuś zadania, tam gdzie prawa rynku nie są w stanie sprostać zasadom konstytucyjnym wtedy państwo ma prawo tworzyć przepisy, interwencja państwa jest podejmowana na możliwie niskim szczeblu władzy. Jeżeli mamy działania z zakresu pobudzania systemu gospodarczego, kompetencja realizowana na możliwie najniższym ale skutecznym poziomie administracji. -proporcjonalności - musi spełniać 3 elementy łącznie : regulacja prawna odpowiadająca zasadzie proporcjonalności: regulacja musi być konieczna, kolejny wymóg dotyczy przydatności danej normy dla osiągnięcia danego celu, proporcjonalność sensu stricto → dana regulacja jest proporcjonalna do efektów które chce ustawodawca osiągnąć.
-społecznej gospodarki rynkowej - idea utworzona w Niemczech, oparta na tym by gospodarkę z jednej strony oparta na konkurencyjności przedsiębiorstw połączyć z obowiązkiem przeciwdziałania negatywnym skutkom społecznym wynikającym z mechanizmów rynkowych. (Muller Armark). W wydaniu niemieckim przekształciło się w tzw. państwo dobrobytu, administracja publiczna przejęła obowiązek zapewnienia społeczeństwu zaspokojenie coraz szczerzej określanym potrzebom społecznym. W związku z tym, że okazało się po 30 latach po stosowaniu polityki dobrobytu finansowy system państwa nie jest w stanie udźwignąć takiej społecznej gospodarki rynkowej, zachowało to swoje brzmienie, to treść jest już nieco inna. Zastąpienie administracji świadczącej - na bazie zasady pomocniczości tylko w tym kształcie, aby świadczyć to umożliwiać obywatelom zaspokojenie tych dóbr, potrzeb samodzielnie.

(…)

…. Jeśli realizuje to w oparciu o pozostałe elementy konstytucji gospodarczej. Ważny jest sposób - np. zezwolenia, koncesja, państwo musi to czynić ze względu na ważny interes publiczny → np. ochrona bezpieczeństwa, zdrowia publicznego. -ochrony własności (prywatnej) - art. 20 własność publiczna jest niedopuszczalna w społecznej gospodarce rynkowej. Można mówić o zasadzie prymatu własności prywatnej nad publiczną…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz