Rzecznicy interesu społecznego

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rzecznicy interesu społecznego - strona 1 Rzecznicy interesu społecznego - strona 2

Fragment notatki:

RZECZNICY INTERESU SPOŁECZNEGO Rzecznicy interesu społecznego - uczestnicy postępowania karnego, którzy mogą w nim działać, nie będąc stroną, ani nie występując w imieniu strony i nie wykonując jej praw. Reprezentują oni interes publiczny ( społeczny, ogólny ) nawet wtedy, gdy dokonują czynności korzystnej wobec określonej strony. 1. są niezależni od stron procesowych 2. zakres ich uprawnień jest taki, jaki wynika wyraźnie z przepisów prawa ( kpk, ustawy szczególne ). PRZEDSTAWICIEL SPOŁECZNY ( Rozdział 10, Art. 90- 91 ) - reprezentant organizacji społecznej, który uczestniczy w postępowaniu z uwagi na potrzebę ochrony interesu społecznego lub ważnego interesu indywidualnego, objętego jej zadaniami statutowymi, zwłaszcza ochrony wolności i praw człowieka. Instytucja wprowadzona w 1969 na wzór radziecki. Miał być to "głos ludu". Przesłanki ( Art. 90 ) 1. w postępowaniu sądowym 2. zachodzi potrzeba ochrony interesu społecznego lub interesu indywidualnego, w szczególności ochrony wolności i praw człowieka. Np. znęcanie się nad zwierzętami, wypadki komunikacyjne. Nie przesądza się przy tym, o czyj interes chodzi, oskarżonego czy pokrzywdzonego. 3. interes ten objęty jest zadaniami statutowymi organizacji społecznej. 4. dopuszczenie przez sąd - jeżeli leży to w interesie wymiaru sprawiedliwości ( Art. 90 §3 ). Forma zgłoszenia ( Art. 90 §2 ) Pisemna, organizacja społeczna wskazuje: - przedstawiciela, który ma reprezentować organizację, - przedstawiciel przedkłada sądowi pisemne upoważnienie. Termin zgłoszenia Do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego Rola przedstawiciela społecznego ( Art. 91 )- może 1. uczestniczyć w rozprawie 2. wypowiadać się ( także zabrać głos w ramach końcowych przemówień- Art. 406 ) 3. składać oświadczenia na piśmie ( powinny być traktowane jako dowód z dokumentu, jeżeli zawierają informacje istotne dla sprawy ). W praktyce jego rola jest niewielka. Nie może składać wniosków dowodowych, zadawać pytań przesłuchiwanym ( jego sugestie w tym zakresie mogą być jednak przez sad realizowane z urzędu- Art. 9 §2 ), nie ma prawa zaskarżania zapadłych orzeczeń lub zarządzeń. RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH Ustawa z 15.08.1997 o Rzeczniku Praw Obywatelskich. Art. 208 K.- RPO stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela wymienionych w Konstytucji oraz innych aktach normatywnych ( Art. 208 ust. 1 ). 1. prawo żądania wszczęcia postępowania przygotowawczego w sprawie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz