Rola i stanowisko prawne rzeczników interesu społecznego w postępowaniu karnym-opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rola i stanowisko prawne rzeczników interesu społecznego w postępowaniu karnym-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Przedstaw rolę i stanowisko prawne rzeczników interesu społecznego w postępowaniu karnym. Rzecznicy interesu społecznego to odrębna kategoria uczestników postępowania karnego, którzy mogą w nim działać, nie będąc stronami nie występując w imieniu strony i nie wykonując jej praw. Reprezentują oni interes publiczny (społeczny, ogólny) nawet wtedy, gdy dokonują czynności korzystnej wobec określonej strony. Mogą to czynić na korzyść pokrzywdzonego lub oskarżonego w za1eżności od sytuacji prawnej i tego, jak ukierunkowany jest interes publiczny. który reprezentują.. Zachowują zawsze niezależność od stron procesowych. a ich zakres uprawnień jest taki, jaki wynika wyraźnie z przepisów prawa (kodeksu, ustaw szczególnych). Jest to kategoria niewystępująca formalnie w kodeksie, ani bowiem poprzedni, ani nowy k.p.k. nie używa tej nazwy. Jest to, więc konstrukcja teoretyczna bazuja.ca na różnorodnych k.p.k.. przewidujących udział w postępowaniu uczestników spełniających ustalone wyżej warunki. Za1iczyć do tej grupy należy przedstawiciela społecznego, Rzecznika Praw Obywatelskich.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz