Stanowisko prawne przedstawiciela społecznego-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 315
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stanowisko prawne przedstawiciela społecznego-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Przedstaw stanowisko prawne przedstawiciela społecznego .
Przedstawiciel społeczny jako rzecznik interesu społecznego w konkretnym procesie może popierać oskarżenie lub obronę. Nie jest on stroną procesową, ma jednak niektóre uprawnienia, jakimi dysponują strony
Przedstawiciel społeczny może działać tylko w postępowaniu sądowym. Prawo nie przewiduje jego działania w postępowaniu przygotowawczym. W postępowaniu sądowym do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego w pierwszej instancji, przedstawiciel organizacji społecznej może zgłosić swój udział w postępowaniu, jeżeli zachodzi potrzeba ochrony interesu społecznego tub ważnego interesu indywidualnego, objętego zadaniami statutowymi tej organizacji, w szczególności ochrony wolności i praw człowieka (art. 90 § 1 k.p.k.), W poprzednim kodeksie zakres spraw, w których dopuszczalny był udział przedstawiciela społecznego był węższym nie obejmował przypadków ochrony ważnego interesu indywidualnego.
Przedstawiciel społeczny może zgłosić swój udział przed rozprawą lub w jej wstępnej części. Jest to termin nieprzekraczalny i nieprzywracalny, chyba, że rozprawa będzie prowadzona od nowa (po przerwie lub odroczeniu) albo po uchyleniu wyroku sprawa zostanie przekazana do ponownego rozpoznania. W zgłoszeniu organizacja społeczna wskazuje przedstawiciela, który ma reprezentować tę organizację, a przedstawiciel przedkłada sądowi pisemne upoważnienie (art. 90 § 2 k.p.k.)
O dopuszczeniu przedstawiciela społecznego rozstrzyga sąd wydając stosowne postanowienie- Postanowienie o dopuszczeniu przedstawiciela społecznego sąd podejmuje, jeżeli uzna, że leży to w interesie wymiaru sprawiedliwości (art. 90 § 3 k.p.k.).
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz