Macierz symetryczna - strona 2

Rzut ortogonalny - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Algebra
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1379

wtedy i tylko wtedy gdy macierz G tej formy jest symetryczna (to znaczy G = GT ). Niech A = [aij ] będzie macierzą nad ciałem...

Macierze 2 - algebra

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Algebra
Pobrań: 7
Wyświetleń: 714

to nam daje równość (AB) = B A . Mówimy, że macierz stopnia n jest symetryczna jeśli jest symetryczna względem...

Macierze - wykład 11

 • Politechnika Śląska
 • Algebra
Pobrań: 0
Wyświetleń: 574

to nam daje równość (AB) = B A . Mówimy, że macierz stopnia n jest symetryczna jeśli jest symetryczna względem...

Elementy algebry macierzy

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Polityka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 672

i (1.8) k-kolumnach. Macierzą symetryczną jest taka macierz kwadratowa, w której elementy są symetryczne...

Ekonometria - test

 • Uniwersytet Łódzki
 • mgr Zuzanna Wośko
 • Ekonometria
Pobrań: 315
Wyświetleń: 3612

powinny być ze sobą silnie skorelowane macierz (XTX)-1 jest macierzą symetryczną Zaznacz fałszywe zdanie...

Matematyka dla ekonomistów - wykład

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Matematyka finansowa
Pobrań: 119
Wyświetleń: 3535

- macierz, która poza główna przekątną posiada same zera. Zawsze jest macierzą symetryczną. Stopień macierzy...

Macierze-wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Aneta Zglińska-Pietrzak
 • Matematyka
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1085

. Niech A będzie macierzą kwadratową. A jest macierzą symetryczną jeżeli ∀i,j∈{1,2,...,n} aij = aji . A jest macierzą...