Macierz symetryczna i antysymetryczna

Macierze 2 - algebra

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Algebra
Pobrań: 7
Wyświetleń: 714

to nam daje równość (AB) = B A . Mówimy, że macierz stopnia n jest symetryczna jeśli jest symetryczna względem...

Macierze - wykład 11

 • Politechnika Śląska
 • Algebra
Pobrań: 0
Wyświetleń: 574

to nam daje równość (AB) = B A . Mówimy, że macierz stopnia n jest symetryczna jeśli jest symetryczna względem...

Rachunek macierzowy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2100

symetryczna, je˙ eli AT = A (tzn. gdy macierz A jest symetz ryczna wzgledem gl´wnej przekatnej...

ćwiczenia - macierze

 • Politechnika Śląska
 • Matematyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 602

, to macierz nazywamy macierzą symetryczną. Macierz jest macierzą symetryczną stopnia drugiego. Dodawanie...

Relacje2

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1414

dwuargumentowych AX da się utworzyć w n-elementowym zbiorze A? Ile z nich to relacje zwrotne, symetryczne...

Metoda eliminacji Gaussa

 • Politechnika Gdańska
 • Informatyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1239

[A] jest symetryczna i dodatnio określona j*[A]= (symetryczna) (dodatnio określ.) Kryterium Sylwestra: Macierz...

Ekonometria - Macierze - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Barbara Zofia Będowska-Sójka
 • Ekonometria
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1267

Macierze 1.1 Transpozycja macierzy (AB ) T  BT A T 1.2 Macierz symetryczna to macierz kwadratowa...