Luka inflacyjna i sposoby jej likwidacji - strona 5

Pdstawy makroekonomii - inflacja

 • Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1449

globalny jest wyższy niż podaż globalna. AB - luka inflacyjna. Punkt C- nowy punkt równowagi przy wyższych...

Wykłady z ekonomi notatki

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Paweł Ziąber
 • Ekonomia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2233

) -poziom inflacji (stopa inflacji) -luka naukowa -luka edukacyjna -luka kapitałowa -luka organizacyjna...

Wykłady z mikroekonomii

 • Politechnika Poznańska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1064

. Makroekonomia jest działem ekonomii, zajmuje się badaniem sposobu działania gospodarki, jako całości...

Ekonomia - wykład 1 - 14

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 931

. Makroekonomia jest działem ekonomii, zajmuje się badaniem sposobu działania gospodarki, jako całości...

Poj_cia podstawowe

 • Politechnika Śląska
 • Gospodarka zapasami i magazynami
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1652

materiałów, produkcji i dostawy wynosi 5 miesięcy, to luka czasowa wynosi 2 miesiące. Jednym...

Makroekonomia- wykłady

 • dr Ludwik Hejny
 • Makroekonomia
Pobrań: 315
Wyświetleń: 4942

. Nadwyżka popytu nad podażą to luka inflacyjna. Np.: rynek samochodów w Polsce w czasach socjalizmu: - ceny...

Zarządzanie strategiczne - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Halina Piekarz
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 420
Wyświetleń: 5320

jak w przeszłości analiza luki strategicznej - bada się nią dostosowanie istniejącej strategii i sposobów działania...