Luka inflacyjna i sposoby jej likwidacji - strona 4

Makroekonomia w pigułce

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Wiltold Kasperkiewicz
 • Makroekonomia
Pobrań: 4431
Wyświetleń: 13986

produkcyjnej?. Luka inflacyjna, która jest rezultatem wzrostu popytu. - 26 - Agregatowy popyt Makroekonomia...

Historia myśli ekonomicznej - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Aleksanda Lityńska
 • Historia myśli ekonomicznej
Pobrań: 805
Wyświetleń: 6692

metody badań (sposoby dociekań). Historia myśli ekonomicznej - wyjaśnia znaczenie (rolę) poszczególnych...

Ryzyko bankowe

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 49
Wyświetleń: 819

płynności związana jest także „luka płynności”. Jest to sytuacja, gdy pasywa wymagalne (czyli przewidziane...

Opracowane pytania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 308
Wyświetleń: 4585

jako nie alternatywne opcje strategii gospodarowania. 96. Luka recesyjna i luka inflacyjna a restryktywna i ekspansywna...

Wstęp do prawoznawstwa

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 609
Wyświetleń: 6762

- prawo reguluje tylko część spraw, które są społecznie ważne: a). luka extra lege (luki życzeniowe...

Polityka pieniężna Pronobis

 • dr Michał Pronobis
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 665
Wyświetleń: 5614

banku centralnego. Luka inflacyjna (popytowa) - wyznaczana przez różnicę między wielkością łącznego...

Mikroekonomia - wykłady - Cechy ekonomii

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Grażyna Rzeszotarska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 1981
Wyświetleń: 6874

-pieniężna RZADKOŚĆ - ograniczoność - jest to luka między ilością dóbr, na jaką zgłaszają zapotrzebowanie...

Podstawy makroekonomii - wykłady

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
 • dr Katarzyna Nagel
 • Makroekonomia
Pobrań: 2163
Wyświetleń: 11249

naturalnej stopy bezrobocia powoduje spadek (luke) PKB (PNB) o 3% Luka PKB (PNB) jest to różnica pomiędzy...