Luka inflacyjna i sposoby jej likwidacji - strona 4

Makroekonomia w pigułce

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Wiltold Kasperkiewicz
 • Makroekonomia
Pobrań: 4865
Wyświetleń: 14700

produkcyjnej?. Luka inflacyjna, która jest rezultatem wzrostu popytu. - 26 - Agregatowy popyt Makroekonomia...

Historia myśli ekonomicznej - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Aleksanda Lityńska
 • Historia myśli ekonomicznej
Pobrań: 854
Wyświetleń: 6944

metody badań (sposoby dociekań). Historia myśli ekonomicznej - wyjaśnia znaczenie (rolę) poszczególnych...

Ryzyko bankowe

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 49
Wyświetleń: 833

płynności związana jest także „luka płynności”. Jest to sytuacja, gdy pasywa wymagalne (czyli przewidziane...

Opracowane pytania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 329
Wyświetleń: 4648

jako nie alternatywne opcje strategii gospodarowania. 96. Luka recesyjna i luka inflacyjna a restryktywna i ekspansywna...

Wstęp do prawoznawstwa

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 721
Wyświetleń: 7000

- prawo reguluje tylko część spraw, które są społecznie ważne: a). luka extra lege (luki życzeniowe...

Polityka pieniężna Pronobis

 • dr Michał Pronobis
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 763
Wyświetleń: 5740

banku centralnego. Luka inflacyjna (popytowa) - wyznaczana przez różnicę między wielkością łącznego...

Mikroekonomia - wykłady - Cechy ekonomii

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Grażyna Rzeszotarska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 2114
Wyświetleń: 7259

-pieniężna RZADKOŚĆ - ograniczoność - jest to luka między ilością dóbr, na jaką zgłaszają zapotrzebowanie...

Podstawy makroekonomii - wykłady

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
 • dr Katarzyna Nagel
 • Makroekonomia
Pobrań: 2240
Wyświetleń: 11494

naturalnej stopy bezrobocia powoduje spadek (luke) PKB (PNB) o 3% Luka PKB (PNB) jest to różnica pomiędzy...