Luka inflacyjna i sposoby jej likwidacji - strona 6

Zarządzane strategiczne cz 3

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Adam Stabryła
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1092

w organizacji i otoczeniu Luka zgodności - tempo rozwoju rynku jest takie samo jak tempo rozwoju organizacji...

Teorie bezrobocia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 609
Wyświetleń: 1631

, to mechanizmy prowadzące do przyrostu zatrudnienia zostałyby zablokowane. Pojawiłaby się luka pomiędzy...

Ekonomia - zagadnienia

 • Ekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1407

energii, materiałów, paliwa; nielegalne zaopatrzenia.   Sposoby walki z inflacją: Ze względu na negatywne...

Bankowość - Wykłady

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Jerzy Piotr Węcławski
 • Bankowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

prowadzi do powstania luki inflacyjnej (względnie trwała nadwyżka popytu nad podażą; producenci podniosą...

Opracowanie - wykłady z mikroekonomii

 • Politechnika Poznańska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 784

1.Przedmiot funkcje i podział ekonomii: Ekonomia - jest to nauka badająca procesy gospodarcze, analizująca zjawiska i kategorie, odkrywająca zjawiska między nimi, które są określane prawem ekonomicznym. Prawa ekonomiczne mają charakter obiektywny, są niezależne od świadomości i woli człowieka, ma...

Ekonomia - opracowanie wykładów

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 749

1.Przedmiot funkcje i podział ekonomii: Ekonomia - jest to nauka badająca procesy gospodarcze, analizująca zjawiska i kategorie, odkrywająca zjawiska między nimi, które są określane prawem ekonomicznym. Prawa ekonomiczne mają charakter obiektywny, są niezależne od świadomości i woli człowieka, ma...

Wielkość popytu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Krystyna Ciuman
 • Finanse
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1358

Hiperinflacja ponad 50% m-nie. Luka inflacji – nadwyżka wielkości łącznego popytu na towary nad wielkością...