Luka inflacyjna i sposoby jej likwidacji - strona 7

Makroekonomia w tabelkach

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 910

społecznymi walki o podział dochodu narodowego, które wymuszają decyzje o konsekwencjach inflacyjnych, na czym...

Rola banku centralnego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Danuta Szczupak
 • Makroekonomia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1029

, dlatego mówimy o dodatkowej emisji pieniądza, bo w budżecie jest luka a obligacje rządowe są przekazywane...

Inflacja- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Makroekonomia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 966

do zmniejszenia luki inflacyjnej (nadwyżki zagregowanego popytu nad wielkością zagregowanej podaży...

Zarządzanie strategiczne - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Halina Piekarz
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 420
Wyświetleń: 7434

jak w przeszłości analiza luki strategicznej - bada się nią dostosowanie istniejącej strategii i sposobów działania...

Wykłady Z Makroekonomii

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Lidia Gabryś
 • Makroekonomia
Pobrań: 3094
Wyświetleń: 7448

na towary jest wy szy ni luka mo liwości jego zaspokojenia, czyli AS Poziom inflacyjna AS AD cen AS AD’ AD...

Bankowość - wykład I

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • dr Bogumiła Swat
 • Bankowość
Pobrań: 448
Wyświetleń: 11984

• strategia bezpośredniego celu inflacyjnego (BCI), bank centralny określa cel inflacyjny w postaci liczbowej...