Wykłady Z Makroekonomii

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7287
Wyświetleń: 15169
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykłady Z Makroekonomii - strona 1 Wykłady Z Makroekonomii - strona 2 Wykłady Z Makroekonomii - strona 3

Fragment notatki:


MAKROEKONOMIA  Dr Lidia Gabryś    WSTĘP    Nowa  sfera  w  ekonomii  (oprócz  mikro-  i  makro-)  ekonomia  GLOBALNA  –  szersze  spojrzenie  ni   makro.     Makroekonomia – gospodarka jako całość – GOSPODARKA RYNKOWA  Teorie ekonomiczne nie odnoszą się do rodzaju gospodarki na świecie. Są ró ne systemy rynkowe.  Teoria – zbiór sądów.    Początek makroekonomii:  XIX wiek, a tak na dobrą sprawę od czasów „Wielkiego Kryzysu”, a jej „twórcą” jest J.M.Keynes. W roku 1936  w Londynie wydaje on swoje dzieło.   W makroekonomii jest wiele niezgodności pomiędzy ekonomistami.    Rynek  czy  państwo  w  roli  głównej?  (na  tej  płaszczyźnie  ró nice  pomiędzy  ekonomistami).  Cała  makroekonomia  zale y  od  wszystkich  podmiotów  mikro:  przedsiębiorstw,  gospodarstw  domowych,  banków  itp. i nad wszystkim jest państwo.    Gospodarka  będzie  funkcjonować  dobrze  (z  punktu  widzenia  makro),  je eli  podmioty  gospodarcze  będą  „wywiązywać” się ze swojej misji – wszystkie. A rola państwa sprowadza się do „dobrego kierowania”.    Makro – to związki i zale ności pomiędzy podmiotami sfery mikro i wzajemne relacje miedzy nimi.     Państwo – instytucja która chce jak najwięcej decydować (i uszczęśliwiać) za podmioty.    Wielkości makroekonomiczne to agregaty.  S – oszczędności  I – inwestycje  C – konsumpcja  G – państwo  Z – zatrudnienie  B – bezrobocie    Agregaty powstają poprzez zsumowanie wielkości ekonomicznych (mikro). Inne agregaty za pomocą wskaźników  (stopa inflacji, stopa bezrobocia itp.)    Postać agregatów:  - zasób – dotyczy danego momentu czasu (w roczniku statystycznym, „na dzień xxx”)  -  strumień  –  w  przedziale  czasu  (np.  między  01.01,  a  31.03),  trzeba  (mo na)  przy  omawianiu  (interpretowaniu)  powiedzieć = wzrosło/spadło, a nie,  e wyniosło.  - ratio – stosunek 2 strumieni np. strumień pieniędzy i strumień dóbr w gospodarce.    Agregaty (spora część) jest liczona jest w cenach bie ących na rynku.   [PKB – wartość produkcji przeznaczonej do sprzeda y (w jakichś jed.) – luźna def.]  Taki agregat jest bardzo zniekształcony (o bogactwie narodów decyduje to co wytworzone – A.Smith).   eby te agregaty porównać, przelicza się je przy cenach z okresu bazowego – roku pierwszego.  Agregaty liczone w cenach rynkowych są obarczone inflacją, wtedy taki agregat, nie pokazuje rzeczywistej wartości.    Przelicza się je dwukrotnie:  1. W cenach bie ących – takie jakie były faktycznie w danym okresie na rynku  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz