Pytania z egzaminu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1008
Wyświetleń: 4060
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania z egzaminu - strona 1 Pytania z egzaminu - strona 2 Pytania z egzaminu - strona 3

Fragment notatki:

Planowane S i I są wg Keynesa z założenia zawsze równe P/F
Keynes zakłada potrzebę minimalnej ingerencji państwa w gospodarkę P/F
Państwo uruchamia w gospodarce następujące strumienie:
Podatków bezpośrednich
Dochodów z czynników produkcji
Podatków pośrednich
Zakupów dla sfery budżetowej nie wiem czy a i c , bo przechodzą przez państwo ale w sumie nie „startują” w państwie, a to uruchamia jakoś dziwnie brzmi
Wśród argumentów przeciw aktywnej roli państwa wymienia się...
1. Pojawianie się stanów nierównowagi na rynku.2. Zniekształcone informacje.3. Zmniejszona elastyczność systemu gospodarczego.4. Wysokie koszty interwencjonalizmu państwowego.5. Osłabienie bodźców związanych z rynkiem.6. Niereprezentatywność państwa (rządu).7. Ograniczenie wolności jednostki i hamowanie oddolnej inicjatywy.
Wyjaśnij następujący wzór: Sr = az*Lpzasób siły roboczej= współcz. aktywności zawodowej * liczba osób w wieku produkcyjnym
Pod pojęciem bezrobocia naturalnego rozumie się...część strukturalnego + frykcyjne= bezrobocie równowagi; oznacza, ze oczekiwania pracodawców i pracowników nie pokrywają się co powoduje przejściowy na rynku pracy okres w którym dana grupa ludzi nie może znaleźć zatrudnienia.
Bezrobocie w ujęciu Keynesowskim to bezrobocie...przymusowe?
Bezrobocie frykcyjne tworzą ludzie, którzy...szukają dla siebie najlepszej pracy
Bierni zawodowo są to osoby w wieku nieprodukcyjnym P/F
Na inflacji zyskują dłużnicy, których dług charakteryzuje się zmienną stopą procentową P/F
Krzywa Laffera przedstawia zależność między wpływam do budżetu z tytułu podatków a wysokością deficytu budżetowego P/F
Jeśli tempo zmiany cen w ciągu roku przekracza 50%, to mamy do czynienia z inflacją galopującą
Spirala płacowa powstaje, gdy....związki zawodowe żądają większej kasy, to ceny rosną bo przedsiębiorcy przerzucają, więc związki znów chcą większej kasy (płacowo-cenowa)
Jako „zaopatrzeniowiec” sfery budżetowej, państwo uruchamia w ruchu okrężnym następujące strumienie....no i znowu powstaje pytanie co tzn uruchamia: na pewno płatności transferowe, dotacje i subwencje…. ale czy VAT, CIT i PIT tez?? Które z poniższych zdań zaliczysz do makroekonomicznych
Chiński przemysł stoczniowy jest wciąż bardzo silna gałęzią
Francuski PKB utrzymuje się na niezłym poziomie
Bezrobocie w Wielkopolsce jest niższe niż na Śląsku
Polskie górnictwo czeka dalsza restrukturyzacja
Jeśli chcesz obliczyć PKB, musisz ująć w nim wszystkie wytworzone w danym roku dobra i usługi finalne niezależnie od tego, kto jest właścicielem środków produkcji

(…)

… przez obywateli danego kraju jest PNB
Produkcja potencjalna nie jest maksymalna produkcją, jaka gospodarka mogłaby wytworzyć P/F (no chyba ze nowe inwestycje)
Racjonalnie wykorzystać wszystkie czynniki produkcji i wszystkie moce wytwórcze nazywamy produkcja potencjalna, efektywnością??.
Suma krańcowej skłonności do konsumpcji i krańcowej skłonności do oszczędzania jest zawsze większa od 1 P/F
Za zdania makroekonomiczne uznać należy
Polskie rolnictwo jest mało konkurencyjne wobec unijnego
Oszczędności na Tajwanie należą do wyjątkowo wysokich
Stopa bezrobocia w Niemczech osiąga dziś 6%
Tzw. wschodnia ściana Polski to region gospodarczo zacofany
Skłonność do oszczędzania określamy wzorem S(oszcz)/Y(dn)
Inwestycje są malejącą funkcją bankowej stopy procentowej P/F
Jeżeli produkcja potencjalna pokrywa…
… do budżetu państwa.nie ma G:D
Gdyby w gospodarce utrzymywało się S<I, to groziłoby to niepłynnością banków????
Im większe są nierówności w podziale dochodu narodowego w społeczeństwie, tym mniej wiarygodny staje się PKB per capita jako miara dobrobytu społecznego P/F
C/Y nazywamy skłonność do konsumpcji. i oznacza ona udział wydatków konsump. w dn
Gdy krańcowa skłonność do oszczędzania rośnie, wartość…
… narodowej, więc mechanizm rynkowy zawsze prowadzi ją do równowagi - twierdzi Keynes P/F
Wzmacnianie konkurencji na rynku krajowym jako cel polityki państwa mieści się w funkcji alokacyjnej???
Konsumpcja autonomiczna to taka jej wielkość, która nie zależy od wielkości dochodu narodowego P/F
Transfery płatnicze są elementem funkcji redystrybucyjnejpaństwa
wzrost stopy procentowej powoduje
wzrost KSK
wzrost…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz