Pieniadz,banki,system bankowy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 966
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Pieniądz, banki, system bankowy Geneza: powstawanie ewolucyjne, Fenicjanie jako jedni z pierwszych zaczęli stosować, ale nikt nie wynalazł pieniądza, przejście od gospodarki naturalnej (każdy robi na własny użytek) do barterowej i wtedy zaistniała potrzeba powszechnego ekwiwalentu. Funkcje pieniądza: środek płatniczy - ma zdolność regulowania zobowiązań środek tezauryzacji - przechowywania bogactwa środek wymiany - pośrednik w transakcjach kupna - sprzedaży informacyjna - środek płatności (wykład: opóźnionej płatności, powstanie luki czasowej zwielokrotniło ilość dokonywanych transakcji) Cechy pieniądza [z wykładu] poręczność (w małej masie duża wartość) podzielność trwałość jednorodność łatwość rozpoznawania RZADKOŚĆ - najważniejsza cecha Rodzaje pieniądza gotówkowy (monety, banknoty) bezgotówkowy (pieniądz w formie zapisu elektronicznego) Typy pieniądza Pieniądz towarowy Pieniądz - towar Pieniądz - reprezentant towaru Pieniądz niepełnowartościowy Pieniądz scentralizowany Skarb Państwa Bank Centralny Pieniądz zdecentralizowany Pieniądz niepełnowartościowy jest oparty na zaufaniu, czyli jest pieniądzem fiducjonalnym. Pieniądz towarowy był walutą żywiołową, niepełnowartościowy jest walutą manipulowaną. Prawo obiegu (Kopernika) - pieniądz lepszy jest wypierany przez pieniądz gorszy, „lepszy” - zrobiony z lepszego materiału, ładniejsze monety były chowane do skarpet, używane jako oszczędności, dotyczy pieniądza towarowego Prawo obiegu (F. Hayek) - pieniądz gorszy jest wypierany przez pieniądz lepszy, „lepszy” - lepiej służący ludziom. Dotyczy pieniądza niepełnowartościowego Ilościowe równanie pieniądza (Fishera) M - ilość pieniądza V - szybkość obiegu pieniądza P - poziom cen Q - ilość towarów Płynność - łatwość z jaką dany zasób może być sprzedany w krótkim czasie po oczekiwanej cenie i przy małych kosztach. Podaż pieniądza - ilość pieniądza na rynku M0 - baza monetarna, zasób całej wyemitowanej gotówki przez NBP M1 - gotówka w obiegu + depozyty bieżące (RORy) M2 - M1 + lokaty terminowe do 2 lat M3 - M2 + papiery wartościowe do 2 lat + operacje z przyrzeczeniem odkupu !!! Gotówka w kasie = depozyt bieżący (dlatego nie wliczamy do agregatów gotówki w kasie)
Rodzaje popytu na pieniądz:
Transakcyjny - dążenie do posiadania sald gotówkowych w celu realizacji przewidywanych zakupów


(…)

… bankowym
BC bankiem państwa
Bank emisyjny - ma prawo emisji pieniądza gotówkowego
Trzyma rezerwy walutowe - zabezpieczenie wypłacalności rządu
Pożyczkodawca ostatniej instancji
Celem polityki monetarnej jest stabilność cen (stabilna stopa inflacji)
Cel inflacyjny - taka stopa inflacji, która nie będzie hamowała wzrostu gospodarczego (PKB)
Głównie chcemy kontrolować M1, ale jest to mega trudne.
Narzędzia polityki monetarnej:
Stopa rezerwy obowiązkowej
Stopy bazowe
stopa redyskontowa - na jej podstawie ustalane stopy kredytów, procent za jaki BC kupuje od banków weksle
stopa lombardowa - krótkoterminowa (3 dni)
stopa depozytowa - ma marginalne znaczenie
stopa referencyjna (interwencyjna) - oprocentowanie bonów pieniężnych, operacje otwartego rynku
Bezrobocie
Ludność kraju
Ludność w wieku produkcyjnym Lp…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz