Podaż pieniądza 2

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 959
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podaż pieniądza 2 - strona 1 Podaż pieniądza 2 - strona 2 Podaż pieniądza 2 - strona 3

Fragment notatki:

Założenie: poziom
podaży pieniądz jest
określany z góry przez
rząd/państwo/bank
centralny. Nie zmienia
się przy różnych
stopach procentowych.
pieniądza
Wzrost nominalnej podaży pieniądza powoduje:
wzrost realnej podaży M/P (w krótkim terminie: ceny się jeszcze nie
dostosowały) powstaje nadwyżka realnej podaży nad popytem na pieniądz
(|AB|); banki komercyjne doświadczają nadpłynności - mają zbyt dużo gotówki
w stosunku do możliwej wartości udzielonych kredytów (wykreowania
pieniądza); system bankowy nie wykorzystuje pełnych możliwości kreacji
pieniądza, więc…

Banki komercyjne obniżają stopy procentowe (maleje koszt pieniądza), żeby
zachęcić do pobierania kredytów; po części też to zniechęca do trzymania
środków w bankach); stymuluje to popyt na towary, a to z kolei podnosi ceny
oraz płace [ekonomia klasyczna!] (rośnie przy okazji produkt Y - w
wyrażeniu nominalnym)

wzrost cen powoduje zmniejszenie się realnej podaży pieniądza (M/P) i
odwrotny mechanizm - banki komercyjne mają zbyt duży w stosunku do
możliwości popyt na kredyty; nie są w stanie udzielić tyle, podnoszą stopy
procentowe; powrót gospodarki do punktu wyjścia, przy niezmienionym
zatrudnieniu, realnej produkcji, realnych stopach procentowych i realnej
podaży pieniądza

Zasada długookresowej neutralności pieniądza:
Zmiany nominalnej podaży pieniądza w długim okresie
powodują tylko zmianę cen i płac,
ale nie wpływają na wielkości realne:
produkcję/dochód i zatrudnienie
Główne twierdzenie
ilościowej teorii pieniądza:
PIENIĄDZ JEST NEUTRALNY
Zmiana ilości nominalnej pieniądza wpływa
na wyznaczanie:
 ogólnego poziomu cen
 płac nominalnych
 produktu nominalnego
ale nie wpływają na:
 realną produkcję
 zatrudnienie
 stopy procentowe
 Szkoła Cabridge skoncentrowała się bardziej na
popycie na pieniądz niż podaży pieniądza.
 Argumentowali, że część podaży pieniądza nie
zostanie w ogóle użyta do transakcji, a będzie
przechowana jako zabezpieczenie (motyw
ostrożnościowy)
 Ta porcja pieniądza jest reprezentowana jako k (w
stosunku do nominalnego dochodu/produktu YN)


(…)

… jest stałe w
krótkim okresie, równanie Cambridge sprowadza się do równania wymiany Fishera z
współczynnikiem prędkości obiegu pieniądza równym odwrotności k:
M * 1/k = YN = P * YR
V= 1/k
 Klasyczna i neoklasyczna teoria ekonomii koncentruje się
na analizie procesów w sferze realnej gospodarowania. Nie
są poddawane analizie zjawiska stricte pieniężne.
 Keynes poddaje krytyce teorię tradycyjną za oderwanie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz