Test prawda-fałsz

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1029
Wyświetleń: 2485
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Test prawda-fałsz - strona 1 Test prawda-fałsz - strona 2

Fragment notatki:

Test wyboru 1.
Finanse publiczne gromadzone są dobrowolnie, w celu realizacji potrzeb indywidualnych.
P
F 2.
Funkcja kontrolna finansów polega na dostarczaniu budżetowi środków na funkcjonowanie państwa.
P
F 3.
Redystrybucja polega na podzieleniu poprzez budżet zgromadzonych w nim środków pieniężnych, które pochodzą od przedsiębiorstw i ludności.
P F
4.
Subwencja to pożyczka długoterminowa udzielona przez budżet państwa jednostkom samorządu terytorialnego.
P
F 5.
Funkcja stymulacyjna polega na ingerencji państwa w działalność przedsiębiorstw za pomocą polityki podatkowej, kredytowej, ubezpieczeniowej, dewizowej.
P F
6.
Wymiana barterowa oznacza wymianę pieniądza na dobra i usługi.
P F 7.
Pieniądz jako środek tezauryzacji oznacza odroczenie należnych płatności w czasie.
P
F 8.
Wzrost siły nabywczej pieniądza oznacza, że w obiegu jest go więcej niż wartościowo suma dóbr i usług.
P
F 9.
Wypłaty emerytur, rent, zasiłków dla bezrobotnych to wydatki materialne budżetu państwa.
P
F 10.
Sfera realna obejmuje przede wszystkim przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe.
P F
11.
System finansowy stanowi mechanizm dzięki któremu świadczy się usługi pozwalające na krążenie siły nabywczej w gospodarce.
P F
12.
Sfera finansowa obejmuje system finansowy oraz gospodarkę finansową podmiotów sfery realnej.
P F
13.
„System finansowy” jest pojęciem szerszym niż pojęcie „sfera finansowa”.
P F 14.
Budżet umożliwia realizację funkcji fiskalnej i redystrybucyjnej.
P F
15.
Bank centralny przy realizowaniu polityki pieniężno - kredytowej ustala wspólnie z bankami komercyjnymi stopę procentową kredytów bieżących i inwestycyjnych.
P
F 16.
Prawo bankowe zabrania konkurencji pomiędzy bankami komercyjnymi.
P
F 17.
Przedsiębiorstwa realizujące politykę osiągania jak największych zysków, samodzielnie ustalają: stawki podatkowe, stawki amortyzacji, ubezpieczeń społecznych.
P
F 18.
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa polega tylko na zarządzaniu kapitałami własnymi i kapitałami obcymi.
P
F 19.
Do grupy zapasów nieprawidłowych należy zaliczyć zapasy nadmierne, zbędne i sezonowe.


(…)

… ubezpieczeniową.
P
F
38.
Do głównych zadań Rady Polityki Pieniężnej należy coroczne ustalanie założeń polityki pieniężnej i przedstawianie tych założeń Sejmowi.
P
F
39.
Niezależnie od formy własności każdy bank musi posiadać statut, który jest niezbędny do rejestracji banku.
P
F
40.
Narodowy Bank Polski w roli banku banków reguluje płynność całego systemu bankowego za pomocą posiadanych instrumentów, do których należą: stopa rezerwy obowiązkowej, kredyty refinansowe, operacje otwartego rynku.
P
F
41.
Instrumentem bezpośrednim NBP oddziaływania na całkowitą podaż pieniądza jest stopa rezerw obowiązkowych, natomiast kredyt refinansowy i operacje otwartego rynku są instrumentami pośrednimi.
P
F
42.
Podstawą kreacji pieniądza jest pieniądz emisyjny.
P
F
43.
Operacje bankowe aktywne mają na celu zgromadzenie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz