Makroekonomia - wszystko na egzamin

Nasza ocena:

5
Pobrań: 476
Wyświetleń: 2443
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Makroekonomia - wszystko na egzamin - strona 1 Makroekonomia - wszystko na egzamin - strona 2 Makroekonomia - wszystko na egzamin - strona 3

Fragment notatki:

Podzielone są na 3 pliki - omawiający m.in. zagadnienia dot. ustroju gospodarczego, popytu, inflacji, bezrobocia (15 stron)
- omawiający pytania do egzaminu - ustrój gospodarczy, dochód narodowy, popyt pośredni i końcowy w modelu pieniężnych przepływów międzygałęziowych, strumienie dochodów podmiotów gospodarczych, relacje między zyskiem a dochodem, współzależności decydujące o postępie gospodarczym, charakterystyka modelu Harroda itp (47 stron)
- zawierający wszystkie zagadnienia w formie omówienia do egzaminu (61 stron).

Ustrój gospodarczy; pojęcie, cechy różnicujące ustroje, czynniki determinujące zmiany ustrojów.
Ustrój gospodarczy zależy od tzw. czynności gospodarczych i praw do posiadania. Jest to zespół reguł prawnych, które decydują o tym, komu oraz jakie przysługują prawa do posiadania (przysługuje każdemu, kto może stać się właścicielem dobra), oraz kto i jakie może bądź musi wykonywać czynności gospodarcze (działanie, które polega na zmianie obecnej/zastanej sytuacji gospodarczej lub zapobieżeniu tej sytuacji/zmianie).
Ustroje gospodarcze można zestawić na zasadzie przeciwstawności:
I liberalny - etatystyczny
II gosp. rynkowa - gosp. centralnie - zarządzana
III kapitalizm - socjalizm
IV bezklasowy - klasowy
___________________________________________________________________
I Kryterium podziału jest zakres wolności gospodarczej, wyznaczony przez liczbę zakazów, nakazów i czynności zastrzeżonych dla państwa.
Gospodarka:
liberalna-wolny rynek, im więcej wolności w gospodarce tym lepiej, nakazy i zakazy oraz czynności zastrzeżone przez państwa są to ograniczone do minimum
etatystyczna-ustrój jest tym bardziej etatystyczny, a gospodarka tym bardziej
zetatyzowana im więcej jest w niej nakazów, zakazów i czynności zastrzeżonych
przez państwo
___________________________________________________________________
II Kryterium wyróżnienia jest dostępność czynników produkcji, stosunek do
przedsiębiorstw.
rynkowa-głównym motywem działalności przedsiębiorstw jest maksymalizacja
zysku. Głównym sposobem kontaktów między przedsiębiorcami są transakcje kupna-sprzedaży zawierane w oparciu o negocjowane ceny.
nakazowo-rozdzielcza/centralnie zarządzana-taki ustrój, w którym występuje pewien szczególny rodzaj nakazów i zakazów: dyrektywy gospodarcze (ograniczenia prawne, które mówią w jakich rozmiarach, jakiego rodzaju, oraz w jaki sposób można prowadzić działalność gospodarczą); limity/rozdzielniki (zezwolenie państwa na zakup określonej ilości czynników produkcji-ile przedsiębiorstwo może nabyć maszyn, surowców itp.)
III Kryterium jest własność dóbr gospodarczych.
dobra gospodarcze-dobra, za pomocą których możemy uzyskać nadwyżkę = zysk (środki pracy i czynniki produkcji-to z czego i za pomocą czego wytwarzamy)
kapitalizm-większość dóbr gospodarczych jest własnością prywatną
socjalizm-większość dóbr gospodarczych jest własnością kolektywną (własnością wszystkich);
___________________________________________________________________
IV.
Ustrój klasowy - cześć ludności, nie z uwagi na to, czym się zajmuje, lecz z racji
pochodzenia jest objęta na mocy prawa większą liczbą zakazów prowadzenia i nakazów wykonywania czynności gospodarczych niż pozostała jej część.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz