Laktoza - strona 7

Fermentacje - wykład, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1106

ich działania laktoza ulega fermentacji mlekowej, powstały kwas mlekowy powoduje zakwaszenie mleka do pH ~5...

Aldozy - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Biochemia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1169

. Wchodzi w skład dwucukru laktozy. Cukier ten nie jest spotykany w postaci wolnej. Jest wiązany z białkiem...

Egzamin z technologii żywności, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. inż. Paweł Glibowski
 • Technologia żywności
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1204

laktozę. 16. Oksydazę glukozową można wykorzystać przy produkcji suszonej masy jajecznej do hamowania...

Regulacja Biosyntezy białka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Nogala-Kałucka
 • Biochemia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2072

mało enzymu β-galaktozydazy. Gdy jedynym źródłem węgla jest laktoza, bakterie potrzebują β-galaktozydazy...

Wskaźniki czystości wody

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Ewa Chojnacka
 • Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1120

. Najprostszy wykorzystuje właściwość bakterii fermentacji laktozy z wytworzeniem kwasów i gazu w temperaturze...

Selekcja mikroorganizmów- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Magdalena Klimek-Ochab
 • Mikrobiologia przemysłowa
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1631

Escherichia coli z B-galaktozydaza jako enzymem konstytutywnym, induktorem była laktoza o niskim stężeniu...