Oznaczanie zawartości cukrów - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1862
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Oznaczanie zawartości cukrów - wykład - strona 1 Oznaczanie zawartości cukrów - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Analiza próbek środowiskowych leków i żywności  Oznaczanie zawartości cukrów bezpośrednio redukujących metodą Bertranda  /wg PN-67/A-86430/    Wiadomości wstępne  Laktoza  należy  do  dwucukrów  bezpośrednio  redukujących  i  dlatego  jej  zawartość  można oznaczać tzw.  metodami redukcyjnymi, np. metodą Bertranda lub Lane-Eynona.  Produkty  mleczarskie  takie,  jak  lody  i  mleko  zagęszczone  słodzone,  oprócz  laktozy,  zawierają także sacharozę. Przy badaniu zawartości sacharozy w tych produktach metodą  redukcyjną  konieczne  jest  oznaczenie  laktozy  (metodą  bezpośrednią),  a  następnie  przeprowadzenie hydrolizy (inwersji) sacharozy do cukrów prostych (glukozy i fruktozy)  i ponownego oznaczenia ogólnej zawartości cukrów redukujących (po inwersji).    Zasada oznaczania laktozy metodami redukcyjnymi  W  metodach  redukcyjnych  wykorzystuje  się  zdolność  laktozy  do  redukowania  związków  Cu(II),  a  następnie  oznacza  ilość  miedzi  zredukowanej  do  Cu 2O.  Reakcję  redukcji  związków  miedzi(II)  do  tlenku  miedzi(I)  przeprowadza  się  w  środowisku  alkalicznym i w podwyższonej temperaturze.    Metoda Bertranda  W praktyce laboratoryjnej najczęściej stosuje się metodę Bertranda, w której badany  roztwór  cukru  zadaje  się  określoną  ilością  płynu  Bertranda  I  i  II  i  całość  gotuje  przez   ok.  3  minuty  Wytrącony  osad  Cu 2O  oddziela  się,  przemywa  na  sączku  (typu  Schotta  3G4) i rozpuszcza w płynie Bertranda III. Otrzymany roztwór miareczkuje się następnie  mianowanym  roztworem  KMnO4  do  jasnoróżowego  zabarwienia.  Ilość  oznaczonego   w ten sposób Cu 2O przelicza się na zawartość cukru, korzystając z odpowiednich tablic.    W poszczególnych etapach oznaczenia zachodzą odpowiednie reakcje:  - po zmieszaniu płynu Bertranda I i II  CuSO4 + 2NaOH = Na2SO4 + Cu(OH)2  Cu(OH)2 + C4H4KNaO6 = Cu(C4H2KNaO6) + 2H2O    - podczas gotowania roztworu cukru z płynem Bertranda I i II  cukier + 2 Cu(C4H2KNaO6) + 2H2O = utleniony cukier + 2C4H4KNaO6 + Cu2O    - po dodaniu płynu Bertranda III do osadu Cu2O  Cu2O + Fe2(SO4)3 + H2SO4 = 2CuSO4 + 2FeSO4 + H2O    - podczas miareczkowania roztworem KmnO4  10FeSO4 + 2 KMnO4 + 8H2SO4 = 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O          Sprzęt i odczynniki  - waga analityczna  - zlewka o pojemności 50 cm 3  - cylinder miarowy o pojemności 50 cm 3  - pipety miarowe o pojemności 5,00 cm 3 (x2) i 20,00 cm3 (x3)  - kolby miarowe o pojemności 100,0 i 250,0 cm

(…)

… do sączenia pod obniżonym ciśnieniem (2 kolby ssawkowe, sączek ze spiekiem
typu Schotta 3G4)
- biureta
- trójnóg z płytką metalową
- tryskawka
- roztwór A – zawiera 150 g K4Fe(CN)6·3H2O (cz.d.a.) w 1 dm3
- roztwór B – zawiera 300 g ZnSO4·7H2O (cz.d.a.) w 1 dm3
- płyn Bertranda I – zawiera 40 g CuSO4·5H2O (cz.d.a.) w 1 dm3
- płyn Bertranda II – zawiera 150 g NaOH (cz.d.a.) i 200 g C4H4KNaO6 (winian
potasowo…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz