Hydrolazy - strona 13

Nadwrażliwość

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Immunologia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1134

, karboksypeptydaza A i B) i kwaśne hydrolazy (arylosulfataza A, β-glukuronidaza, β-heksozaminidaza, β-galaktozydaza...

Toksykologia - Zagadnienia

 • dr inż. Anna Brzozowska
 • Toksykologia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1281

cholinoesteraz, głównie acetylocholinoesterazy(czyli hydrolazy acetylocholinowej), która katalizuje rozkład...

Mikrobiologia Szostak-Kot

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Jadwiga Szostak-Kot
 • Mikrobiologia
Pobrań: 2730
Wyświetleń: 3689

. transaminazy) Hydrolazy- rozkładają substraty na drodze hydrolizy (tj. z jednoczesnym przyłączeniem cząsteczki...

Vademecum fizjologi człowieka

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • prof. nadzw. dr Barbara Brokos
Pobrań: 609
Wyświetleń: 3003

przez enzymy należące do kwaśnych hydrolaz. Są to trzy podstawowe grupy enzymów: esterazy - należą...

Przechowywanie żywności

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr inż. Bożena Sosnowska
Pobrań: 357
Wyświetleń: 3626

tylko w mleku nie ogrzewanym. Enzymy - hydrolazy i oksydoreduktazy. Niektóre mają dodatni, inne ujemny wpływ...

Chemia leków wykładówki

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Dr Ryszarda Żabska
 • Chemia leków
Pobrań: 924
Wyświetleń: 5243

, każdy zawiera ok 13 stron. W plikach znajdują się tabele zawierające charakterystykę wiązań chemicznych. Nazwy poszczególnych kolumn to: nazwa łacińska, nazwa polska, nazwa systematyczna, nazwa - synonim, mechanizm działania, efekt farmakologiczny, zastosowanie. Notatka stanowi świetny mate...