Vademecum fizjologi człowieka

Nasza ocena:

5
Pobrań: 994
Wyświetleń: 3458
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Vademecum fizjologi człowieka - strona 1

Fragment notatki:

dr Barbara Brokos, dr Agata Jaszczyszyn na Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. notatka o objętości 100 stron w formacie .doc.

Notatka w formie opracowanych 100 zagadnień, zawiera m.in. takie informacje, jak: mechanizmy transportu cząsteczek przez błony komórkowe, siateczka śródplazmatyczna i aparat Golgiego, ultrastruktura i współzależności funkcjonalne, cytoszkielet, skład i znaczenie dla funkcji komórkowych, system „kwaśnych” pęcherzyków, rola lizosomów w mechanizmie wewnątrzkomórkowego trawienia, ultrastruktura, funkcje i właściwości błon komórkowych, rola białek i lipidów błonowych, transport pęcherzykowy , typy endocytozy i egzocytozy, cykl komórkowy, układ kontroli cyklu komórkowego - rola kinaz białkowych i cyklin, regulacja proliferacji komórek. Punkty kontrolne cyklu komórkowego, rola kinaz Cdk i czynników wzrostu, czynniki wzrostu aktywujące i hamujące proliferację, receptory katalityczne (o funkcji enzymatycznej) ich rola w odpowiedzi na czynniki wzrostu, apoptoza – programowana genetycznie śmierć komórek – rola w homeostazie, definicja apoptozy – główne fazy apoptozy, krótka charakterystyka sygnałów proapoptotycznych, charakterystyka zmian w komórce apoptotycznej; różnice w porównaniu z nekrozą, kaspazy jako enzymy egzekutorowe apoptozy, szlak zewnątrzpochodny i wewnątrzpochodny apoptozy, inhibitory apoptozy, różnicowanie komórek (definicja, etapy) i struktur ponadkomórkowych, czynniki warunkujące przebieg tego procesu, przyczyny różnorodności komórek, czynniki transkrypcyjne (ogólne i swoiste) i ich rola w regulacji ekspresji genów.

Ponadto notatka odpowiada na następujące pytania: sygnalizacja międzykomórkowa, przykłady cząsteczek sygnałowych, typy komunikacji między komórkami, rodzaje receptorów powierzchni komórki, ich aktywacja i sposoby uruchamiania odpowiedzi wewnątrzkomórkowej, receptory wewnątrzkomórkowe i ich ligandy; odpowiedź komórki, receptory jonotropowe, przykłady ich fizjologicznego działania, biologiczny okres półtrwania leków, wpływ stanów czynnościowych wątroby, nerek i układu krążenia na ten parametr farmakokinetyki, drogi wydalania leków z organizmu, metabolizm leków. Reakcje I i II fazy biotransformacji leków, dystrybucja leków, wiązanie leków z białkami osocza, wchłanianie leków podanych drogą doustną, transport leków w organizmie, kompartment centralny i kompartment obwodowy dystrybucji leków, itp.

Notatka pozwoli na uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy z przedmiotu fizjologia człowieka. Umożliwi przygotowanie się do zajęć i egzaminu.

FIZJOLOGIA-VADEMECUM WIEDZY DO EGZAMINU
Mechanizmy transportu cząsteczek przez błony komórkowe.
Transport przez błony komórkowe zależy od masy cząsteczki, właściwości, średnicy i ładunku elektrycznego cząsteczek związków chemicznych przechodzących przez błonę komórkową.
TRANSPORT:
Bierny:
dyfuzja prosta - cząsteczki rozpuszczalne w tłuszczach (np. CO2, O2, kwasy tłuszczowe, stereoidy, związki organiczne) przenikają przez błonę w obu kierunkach na zasadzie dyfuzji zgodnie z gradientem stężeń (przenikają zawsze od większego do mniejszego stężenia)
dyfuzja ułatwiona - jest to transport w którym dodatkowy czynnik (przenośnik lub kanał) wspomaga przechodzenie cząsteczek przez błonę. Tym dodatkowym czynnikiem może być np. ujemny ładunek elektryczny wnętrza komórki ułatwiający dokomórkową dyfuzję jonów dodatnich. Transport ten wymaga zużycia energii, która jest głównie czerpana z rozpadu ATP.
Aktywny:
pompy napędzane ATP - transport wbrew gradie ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz