Hydrolazy podklasy

Klasy enzymów

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. Marian Bidziński
 • Biochemia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1834

) - katalizujące reakcje przenoszenia grup funkcyjnych, 3) hydrolazy (nukleazy) - katalizujące reakcje hydrolizy...

Podział i klasyfikacja enzymów

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • dr hab. Jolanta Saczko
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1897

W prezentacji znajdziecie takie zagadnienia jak: oksydoreduktazy, transferazy, hydrolazy, liazy...

Enzymy – podział na grupy

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Maria Wanda Bretner
 • Enzymologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 910

Biochemiczną (IUB) na sześć klas głównych, a każda z nich ma 4 -20 podklas. Kryterium tego podziału stanowi...

Enzymy - charakterystyka

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Biochemia
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1386

przenoszenie określonych grup pomiędzy poszczególnymi związkami 3 - HYDROLAZY - katalizują rozkład różnych...

Polski Slownik Enzymow

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biochemia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 791

przejrzysty podział na pod-podklasy - każda z nich rozpoczyna się od nowej strony. Dodatkowo umieszczona...