Hydrolazy - strona 14

Biotechnologia - wykłady

  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • dr Monika Pytka
Pobrań: 539
Wyświetleń: 4340

Omawia między innymi takie zagadnienia jak: historia biotechnologii, biotechnologia klasyczna i nowoczesna, podział biotechnologii, cel, produkty GM, jakość żywności i przetwórstwo, żywność otrzymywana z organizmów modyfikowanych genetycznie, drobnoustroje, fermentacja żywności, temperatura ada...

Fizjologia - zagadnienia

  • Fizjologia
Pobrań: 462
Wyświetleń: 3451

: oksydoreduktazy - dehydrogenaza mleczanowa, transferazy- aminotransferaza asparaginowa, hydrolazy- trypsyna, liazy...

Patomorfologia - skrypt

  • dr hab. Justyna Szumiło
  • Patomorfologia
Pobrań: 798
Wyświetleń: 3241

łączną. Istotną rolę przypisuje się hydrolazom, których źródłem są makrofagi. Enzymy te degradują wsięk...